OR Katowice

W dniu 17.06.2021 r. w Katowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Stomijnego w OR/ Katowice.

OR Katowice Zarząd 2021
Na zdjęciu od lewej: Ewa Sienicka (prezes zarządu), Barbara Ząbroń (sekretarz), Ewa Grycz (wiceprezes), Janusz Treffon (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Elżbieta Krybus (skarbnik), Beata Czelny (członek Komisji Rewizyjnej)

Po przywitaniu wszystkich obecnych członków, pani prezes Ewa Sienicka przedstawiła porządek obrad oraz regulamin spotkania, co zostało przyjęte przez aklamację. Przewodniczącym zebrania został pan Janusz Treffon, a na sekretarza zebrania wybrano panią Ewę Grycz. Sprawozdanie z działalności OR/ Katowice w latach 2016-2021 r. przedstawiła p. Ewa Sienicka. Sprawozdanie finansowe odczytała skarbnik p. Elżbieta Krybus. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił p. Janusz Treffon. Wszystkie sprawozdania przyjęto jednogłośnie przez aklamację.

Następnie przystąpiono do wyboru kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Po czym odbyła się dyskusja.

Po ogłoszeniu przez przewodniczącego p. Janusza Treffona 20 minutowej przerwy na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej ogłoszono nowy skład Zarządu Oddziału Regionalnego w Katowicach:

prezes: p. Ewa Sienicka
wiceprezes: p. Ewa Grycz
sekretarz: p. Barbara Ząbroń
skarbnik: p. Elżbieta Krybus
członek: p. Ryszard Binder
członek: p. Piotr Kocur
członek: p. Grzegorz Łydka

oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej:

przewodniczący: p. Janusz Treffon
członek: p. Beata Czelny
członek: p. Grażyna Nikodem
Opracowała: Ewa Grycz
wiceprezes OR/Katowice

Oddział Regionalny Katowice w dniu 24.09.2020 r. zorganizował krótkie spotkanie członków na terenach przyległych do lotniska Muchowiec Katowice. W związku z panującą pandemią spotkanie odbyło się z zachowanie zasad reżimu sanitarnego, jedynym odstępstwem od zachowania odległości było wspólne zdjęcie. W trakcie spotkanie przy kiełbasce z grilla oraz herbatce pani Prezes Ewa przedstawiła plany działania oddziału (w przypadku powrotu do stanu przed pandemią) w kolejnych miesiącach oraz (o ile nie będzie możliwości zorganizowania spotkania świątecznego) w przyszłym roku. Smutną wiadomością była informacja o niedawnej śmierci kolegi Lucjana Lubsczyka oraz koleżanki Łucji Kocur, wieloletnich członków Katowickiego Oddziału. Z życzeniami zdrowia pozdrawiamy wszystkich stomików.

W dniu 26.11.2019 r. odbyło się kolejne 9 z zaplanowanych 10 na ten rok spotkanie z firmą Dansac. Pan Tomasz, przedstawiciel firmy, przedstawił zebranym członkom oddziału w Katowicach nową bogatą ofertę Dansac NowaLife. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji na temat sprzętu oraz preparatów do pielęgnacji skóry i ogólnych zasad stosowania sprzętu. Po prezentacji jak zwykle rozgorzała głośna dyskusja dotycząca stosowania sprzętu, w której nie zabrakło również tematu zmian systemu refundacji. Przy dobrej kawie i ciasteczkach czas szybko zleciał i po zaproszeniu pani prezes Ewy członków na kolejne spotkanie 5 grudnia oraz spotkanie „opłatkowe” 13 grudnia trzeba było zakończyć spotkanie.

Jak się podróżowało w czasach gdy nie było GPSu, jak wygląda niebo jesienią, gwiazdy dla opornych, jak i czym się mierzy klimat – na te wszystkie pytania stomicy z Polilko - Oddział Katowice razem z przyjaciółmi z Pofam-Poznań szukali odpowiedzi w Chorzowskim Planetarium. 18.11.2016 r. zorganizowaliśmy plenerowy wypad do Chorzowskiego Parku Kultury. W trakcie wizyty w stacji klimatycznej dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji dotyczących pomiaru powietrza i gleby w naszym regionie. Po wizycie w stacji klimatycznej udaliśmy się do Sali projekcyjnej Chorzowskiego Planetarium i obejrzeliśmy seans GWIAZDY DLA OPORNYCH w czasach, gdy nie było GPS, nie da się opisać wrażeń, jakie pozostawia taki seans - trzeba to zobaczyć.

Po zakończeniu cała grupa udała się spacerkiem po parku do „Dworku Parkowego” na kawkę, herbatkę i ciasteczko. Konieczna była chwila na refleksję tego co się usłyszało i zobaczyło, Na zakończenie prezes Ewa Sienicka podziękowała wszystkim za liczny udział oraz przedstawicielowi Pofam-Poznań panu Krzysztofowi Świątkowi za wsparcie finansowe przez tą Firmę całej imprezy.

W dniu 25.10.2016 w OR Katowice zorganizował kolejne spotkanie z cyklu „Co nowego w sprzęcie stomijnym” z przedstawicielem Firmy ConvaTec Panią Małgorzatą Pełką. Pani Małgosia w ciekawej prezentacji zapoznała obecnych z nowymi produktami jakie obecnie oferuje firma ConvTec oraz o wycofaniu z produkcji niektórych wyrobów, co wywołało dyskusję na temat przyzwyczajeń do niektórych wyrobów przez pacjentów. Przy kubku Kawy i dobrym poczęstunku czas jak zwykle błyskawicznie minął. Ale umówiliśmy się na kolejne spotkana w przyszłym roku. Na koniec vce-prezes Janusz Treffon zaprosił obecnych do Chorzowskiego Planetarium gdzie odbędzie się spotkanie „Stomicy pod gwiazdami” na pokazie „Gwiazdy dla opornych”.

Jak widać nie wszyscy mogli usiąść na krzesłach niektórzy siedzieli na schodach.

Oddział Regionalny POLIILKO w Katowicach istnieje od 1998 r. Obecnie siedziba oddziału mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Katowicach, ul. Kopernika 14. Celem Towarzystwa jest poprawa jakości życia oraz szybszego i pełnego powrotu pacjenta ze stomią do pełnej aktywności życiowej i społecznej po operacji. Organizujemy spotkania dla osób ze stomią, na których dzielimy się naszymi doświadczeniami i omawiamy wszystko, co dla nas stomików jest ważne. Pełnej informacji na temat Towarzystwa i wolontariatu udzielają w godz. od 16.00 - 22.00 pod numerami telefonów:

 1. Bożena K. - 516 103 667
 2. Elżbieta K. - 508 189 767
 3. Ewa S. - 602 838 082
 4. Grażyna N. - 511 003 263
 5. Lucjan G. - 885 237 078
 6. Janusz T - 506 156 145
 7. Ryszard B. - 600 822 219
 8. Ryszard L. - 698 677 287
 9. Wiesia S. - 669 357 539

NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ!

 

Od 28 września 2016 r. OR Katowice rozpoczął cykl spotkań z firmami, które dostarczają nam sprzęt stomijny.

Wstępne pilotażowe małe spotkania w maju i czerwcu wyraźnie wskazały na potrzebę organizowania spotkań, na których można zapoznać się z ofertą poszczególnych przedstawicieli firm stomijnych.

28.09.2016 r. w COP Katowice odbyło się spotkanie z przedstawicielem Coloplast, panią Anną Mańczyk która  zapoznała nas z nowym sprzętem stomijnym oraz środkami pielęgnacyjnymi

refundowanymi przez NFZ i nie tylko. Przy dobrej kawie, śląskim kołoczu i kanapkach prezentacja szybko się skończyła, a dyskusji i pytań nie było końca, bo przecież ilu nas jest, to każdy ma jakiś problem, mniejszy lub większy.

Spotkanie z Coloplastem Spotkanie z Coloplastem

Od dnia 14.04.2016 r. w wyniku wyborów Walnego Zgromadzenia delegatów OR Katowice Zarząd Katowickiego Oddziału POLILKO urzęduje w następującym składzie:

Zarząd

 • Prezes - Ewa Siennicka
 • V-ce Prezes - Janusz Treffon
 • Sekretarz - Grażyna Nikodem
 • Skarbnik - Elżbieta Krybus
 • Członek - Bożena Kralka
 • Członek - Ewa Grycz
 • Członek - Ryszard Binder

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący - Lucjan Gliksman
 • Członek - Beata Czelny
 • Członek - Wiesława Sulińska

Cele i zadania zarządu na bieżącą kadencję:

 • Wzmocnienie pozycji OR Katowice w strukturach POLILKO. Dalszy rozwój współpracy z przyjaciółmi z za południowej granicy.
 • Organizowanie atrakcyjnych spotkań w celu zwiększenia liczby członków oddziału.
 • Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

Oddział Regionalny POL-ILKO w Katowicach zorganizował kilka warsztatów w ramach projektu Zwyczajnie Aktywni. Stomia nie ogranicza aktywności.

Warsztaty z doradcą zawodowym

Odbyły się w dwóch dniach 24-08-2016 oraz 31-08-2016 r. i trwały łącznie 5 godzin. Program obejmował takie tematy jak: Możliwość wykorzystania własnej wiedzy i doświadczenia plus korzystanie z nowych technik w dzisiejszych czasach. Analiza potencjalnych możliwości zatrudnienia kształtowanie umiejętności wyszukiwania i segregowania informacji.Kształtowanie umiejętności dokonywania uogólnień. Co potrafię z czym mam problem. Opakowanie w CV. List motywacyjny jako forma pierwszego kontaktu z pracodawcą Jak rozmawiać - czyli przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej”. Test radzenia sobie ze stresem, Strategie życiowe, Przekonania i reguły życiowe. Zasady zdrowego myślenia.

doradca

Warsztaty ze specjalistą ds. wolontariatu

Odbyły się 22-06-2016 oraz 24-06-2016 - 2 dni po 2,5 godziny, razem 5 godzin.
Temat: Podstawowe zasady wolontariatu. Niezbędne przepisy, znajomość praw i obowiązków wolontariusza.

Bardzo ciekawie przygotowana prezentacja komputerowa przedstawiająca pracę wolontariuszy w różnych sytuacjach, nie tylko w pracy z niepełnosprawnymi, ale też przy obsłudze masowych imprez kulturalnych i sportowych oraz w misjach charytatywnych. Zajęcia ciekawe i pouczające, każdy miał wiele pytań, na które pani Milena cierpliwie odpowiadała.

wolontariat

Warsztaty z psychologiem

Odbyły się w dniach 23-05-2016, 25-05-2016 oraz 08-06-2016 r. - razem 9 godzin, po 3 godziny dziennie.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tematy: Praca nad własnymi emocjami. Kreatywna zmiana priorytety mocne strony. Teoria wywierania wpływu. Poczucie własnej wartość. Strategia sukcesu. Prawo aureoli. Prawo pierwszeństwa. Prawo Świeżości. Elementy kontaktów interpersonalnych, między innymi reguła wzajemności, oraz wiele testów związanych tematycznie z tymi zagadnieniami. Jak widać na zdjęciach było pełne zaangażowanie w trakcie zajęć.

psycholog

Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu

Odbyły się w dniach od 06-10-2016 do 28-10-2016 r. Razem 20 godzin dla 8 osób.

komputer

Zarząd

 • Prezes - Janina Szczepanowska
 • V-ce Prezes - Janusz Treffon
 • Sekretarz - Maria Frąckowiak
 • Skarbnik - Elżbieta Krybus
 • Członek - Jerzy Szyroki
 • Członek - Lucjan Gliksman
 • Członek - Ryszard Binder

Zastępcy członków

 • Grażyna Nikodem
 • Krystyna Fidek
 • Grzegorz Mysona

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Maria Czernecki
 • Członek - Alicja Olczyk
 • Członek - Wiesława Sulińska