POL-ILKO laureatem konkursu „Zwyczajnie Aktywni”

Logo_Zwyczajnie_Aktywni

W dniu 20 października 2015 r. odbyła się Gala konkursu „Zwyczajnie Aktywni”. Organizatorami tego przedsięwzięcia, którego finał trzeciej edycji miał miejsce w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta są: Fundacja im. Urszuli Jaworskiej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz AbbVie Polska. Organizatorów reprezentowali: Urszula Jaworska – Fundacja, Elżbieta Kozik – Polskie Amazonki, Igor Grzesiak - IPPEZ, Beata Gadomska - AbbVie. Spośród Patronów na gali obecni byli między innymi: dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich, Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy, Dariusz Pietrowski – Przewodniczący Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu.

Ideą konkursu jest szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa osób dotkniętych chorobą, która postrzegana jest nie tylko przez pryzmat wyzwania zawodowego, ale również psychologicznego oraz edukację i dialog pacjentów z lekarzami. W tegorocznej edycji napłynęło najwięcej, bo aż 30 wniosków. Laureatami zostały 4 projekty zgłoszone przez: Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego–Crohna, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej – „3majmy się razem”, Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO oraz Fundację „Gwiazda Nadziei”.

Wniosek POL-ILKO został nagrodzony, jak czytamy w uzasadnieniu - „Projekt 'Stomia nie ogranicza aktywności!' to ciekawa koncepcja podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych poprzez wolontariat, który w tym przypadku potraktowany jest jako okazja do własnego rozwoju i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych. Projekt zakłada konkretne działania dla dedykowanej grupy chorych, na które składają się zarówno spotkania
z psychologiem, specjalistą ds. wolontariatu, seminaria internetowe. Warte podkreślenia jest holistyczne podejście do pracy zawodowej chorych, ujmujące zarówno aspekty doradztwa personalnego, jak i kwestie psychologiczne, a także szansą beneficjentów na przeszkolenie wolontariuszy stomijnych”.

Nagrodę dla POL-ILKO odebrali Andrzej Piwowarski, prezes Zarządu Głównego POL-ILKO oraz Dorota Kaniewska, członek Zarządu Głównego POL-ILKO. Działania w ramach projektu będą realizowane w roku 2016. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

zwyczajnie2 zwyczajnie1

Dodaj komentarz