POL-ILKO i RzPP

Logo Rzecznika Praw Pacjenta

POL-ILKO sygnatariuszem Deklaracji współpracy NGO z Biurem Rzecznikiem Praw Pacjenta

W dniu 16 czerwca 2015 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (ngo – skrót ten jest obecnie bardzo często używany czyli w języku angielskim od pierwszych liter Non Govermental Organization) działających na rzecz pacjentów. Głównym celem deklaracji jest wzajemna pomoc w realizacji zadań w zakresie ochrony praw pacjentów. Najważniejsze z nich to:

  • Podejmowanie działań systemowych, w tym interwencyjnych, edukacyjnych, społecznych i promocyjnych;
  • Wzmacnianie świadomości obywateli;
  • Podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych;
  • Wzmocnienie pozycji ngo i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans na realizacje zadań publicznych;
  • Współpracę w zakresie inicjatyw ustawodawczych regulujących prawa pacjenta.

Nasze stowarzyszenie reprezentowała Hanna Hybicka z oddziału w Warszawie. Liczymy, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów i wpłynie także na poprawę wizerunku polskiej służby zdrowia.

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO
Spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta z NGO

Dodaj komentarz