OR Kraków – Zarząd 2013-2017

Skład Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Krakowie 2013-2017:

  • Grażyna Włodarczyk - prezes
  • Anna Bielska - wiceprezes
  • Lidia Nowak - sekretarz
  • Kazimierz Kądzioła - skarbnik
  • Jadwiga Skleniarz - członek
  • Danuta Sajdak - członek (przew. Klubu w Tarnowie)
  • Józef Myrlak - członek (przew. Klubu w Nowym Sączu)

Komisja Rewizyjna

  • Helena Żabicka-Kiełmińska - przewodnicząca
  • Helena Bohdanowicz - członek
  • Helena Malinowska - członek

Adres do korespondencji: ul. Stachiewicza 17/102, 31-303 Kraków

Spotkania: Kraków, ul. Pomorska 1, salon medyczny Life+, każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 13.30 - 17.00, tel. 502 338 436.