OR Włocławek – Opłatek 2014

Spotkanie Opłatkowe

Spotkanie odbyło się w restauracji Polska. Powitał prezes oddziału, w spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, które podzieliły się opłatkiem i śpiewały kolędy.  W dalszej części omawialiśmy  sprawy oddziału i Polilko, w spotkaniu uczestniczyła pielęgniarka Pani Terenia.  Firma Salts, czyli Pani Kinga Jasinecka, zaprosiła nas na kawę i herbatę oraz obiad za co bardzo  dziękujemy. Następne spotkanie odbędzie się 12.03.2015 r. o godzinie 11:00, restauracja Polska na ulicy Kościuszki 27, naprzeciw dworca.

Włodzimierz Mańkowski

Digital StillCamera Digital StillCamera Digital StillCamera

Dodaj komentarz