OR Koszalin – Zarząd 2014

 • Kwiryn Buzalski - prezes
  Kwiryn Buzalski
  Kwiryn Buzalski
 • Zenon Kojtka - wiceprezes
  Zenon Kojtka
  Zenon Kojtka
 • Barbara Starzyk - wiceprezes ds. wolontariatu i grup wzajemnego wsparcia oraz delegat na Walne Zebranie Delegatów
  Barbara Starzyk
  Barbara Starzyk
 • Edward Długosz - sekretarz
  Edward Długosz
  Edward Długosz
 • Hanna Frogowska - skarbnik
  Hanna Frogowska
  Hanna Frogowska
 • Członek Zarządu ds. dzieci i młodzieży stomijnej

 

 • Stanisław Wodzisławski - członek Zarządu ds. rozwijania zainteresowań artystycznych - hobby
  Stanisław Wodzisławski
  Stanisław Wodzisławski

Dodaj komentarz