OR Tarnów – spotkanie Mikołajowo-Świąteczne

W dniu 7 grudnia 2023 r. w restauracji Tatrzańska w Tarnowie odbyło się spotkanie Mikołajowo-Świąteczne członków O/R w Tarnowie. Przy obfitym poczęstunku podsumowaliśmy mijający już kolejny rok 2023. Prezenty Mikołajowe otrzymał każdy uczestnik spotkania tak od zaprzyjaźnionych sponsorów, jak i od firmy POFAM Poznań, która była także współfinansującym nasze spotkanie.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne przekazał wszystkim vice Prezes Oddziału Tadeusz Szebla. Rozstaliśmy się w dobrym nastroju stwierdzając, że jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni i oby takich spotkań było jak najwięcej.

Prezes
Danuta Sajdak

 

Dodaj komentarz