Sprawa limitów na sprzęt stomijny, ciąg dalszy

Poniżej zamieszczamy pisma:

Odpowiedź Zarządu POL-ILKO do Ministra Zdrowia z dn. 4.08.2022 r.:

Stanowisko Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta:

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych:

Dodaj komentarz