Badanie naukowe

Zapraszamy do udziału w badaniu naukowym. Kwestionariusz jest dostępny w formie anonimowego formularza online, którego wypełnienie trwa średnio 8 minut. Badanie kierowane jest do osób, które chorowały/chorują na nowotwór i u których wyłoniono stomię. Celem badań jest pozyskanie informacji na
temat doświadczeń i odczuć pacjentów odnośnie do zmian w ich wyglądzie oraz wykluczenia społecznego, co w konsekwencji może mieć wpływ na lepsze zrozumienie sytuacji pacjentów oraz zaplanowanie adekwatnego wsparcia. Wyniki badań w wersji anonimowej i zbiorczej zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym.

Link do kwestionariusza.

Dodaj komentarz