OR Tarnów – Walne za 2021 r.

Informujemy, że jak co roku w dniu 21.04.2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków O/R Tarnów. Podsumowano prace i działalność naszego Oddziału za rok poprzedni i po udzieleniu absolutorium obecnemu Zarządowi za rok 2021 omówione zostały kierunki i plany na rok bieżący, zwłaszcza, że pandemia, która niestety nas boleśnie dotknęła pokrzyżowała wiele naszych zamierzeń.

Danuta Sajdak

Dodaj komentarz