Walne sprawozdawczo-wyborcze Delegatów POL-ILKO

Możemy już oficjalnie podać, że nowe władze POL-ILKO zostały wpisane do rejestru KRS. Po wyborach, które odbyły się we wrześniu 2021 r. z rocznym poślizgiem spowodowanym sytuacją pandemiczną doczekaliśmy się wpisu z dniem 9 lutego 2022 r. Podczas walnego przyjęto sprawozdania z przedłużonej kadencji 2016-2021 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO 2021 – 2025

Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek
Ponadto, zgodnie ze statutem, skład zarządu głównego uzupełniają wszyscy prezesi oddziałów regionalnych POL-ILKO.

Liczymy, że okres pandemii mamy już za sobą i uda się nam zaktywizować nasze działania w oddziałach.

Andrzej Piwowarski

Dodaj komentarz