Konkurs „Żyj i trwaj”

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim „ŻYJ I TRWAJ”, organizowanym przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych z okazji 10-lecia „Głosu Pacjenta Onkologicznego”.

Formularz zgłoszeniowy.

Celem konkursu jest przekazanie nadziei pacjentom onkologicznym zgodnie z hasłem – ŻYJ I TRWAJ, podzielenie się codziennymi doświadczeniami, osobistymi przemyśleniami i trudnymi emocjami związanymi z życiem z chorobą nowotworową.

Prześlij swój tekst do 15 października br. na adres: rzecznik@pkopo.pl.

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł. Nagrodzone teksty będą zamieszczone w jubileuszowym wydaniu „Głosu Pacjenta Onkologicznego” oraz w portalu www.glospacjenta.pl.

Prace będzie oceniać jury pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Głosu Pacjenta”. Do jury zaproszeni zostali lekarz onkolog, psycholog, liderzy organizacji pacjentów onkologicznych i dziennikarze.

Dodaj komentarz