OR POL-ILKO Zielona Góra – relacja z działalności

W dniu 23.07.2021 r. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków OR, w wyniku którego dokonano wyboru nowych władz OR:

 1. do zarządu OR wybrani zostali:
  - Waldemar Maniak - prezes zarządu
  - Władysław Szutta - wiceprezes zarządu
  - Marek Twardowski - sekretarz
  - Dorota Ziółkowska - skarbnik
  - Grażyna Romaniuk - członek
  - Eugeniusz Skiba – członek
 2. do komisji rewizyjnej wybrani zostali:
  - Kazimierz Wybieracki - przewodniczący komisji
  - Kazimiera Jaśkowska - członek komisji
  - Ryszard Gałka – członek
 3. na delegatów wybrani zostali:
  - Waldemar Maniak
  - Kazimierz Wybieracki

W dniu 24.08.2021 r. odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe nad zalewem Dzika Ochla. Udział wzięło 18 osób, w tym 16 stomików i ich opiekunów oraz przedstawicielki firmy Convatec. Po krótkim wprowadzeniu i przywitaniu przybyłych przez prezesa głos zabrała przedstawicielka firmy przedstawiając nowe produkty firmy, udzielając przy tym pełnych informacji na ich temat i odpowiedzi na interesujące obecnych pytania. Następnie głos zabrała pielęgniarka firmy udzielając porad i odpowiadając na pytania dotyczące pielęgnacji i zaopatrzenia stomii.

W dniach 27.08-28.08.21 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe organizowane w ramach projektu "Dostępność dla pacjentów-monitoring tworzonego i stanowionego prawa" organizowanego przez federację pacjentów polskich. Udział w tym spotkaniu wzięło udział 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym 4 z OR Polilko. Były wykłady, bardzo burzliwe dyskusje, spostrzeżenia i pytania oraz wnioski na temat stanowionego prawa oraz przyszłej ustawy refundacyjnej leków.

W listopadzie planujemy jeszcze spotkać się na "ostatki" (musimy nadrobić stracony czas).

Relacja: Waldemar Maniak, 31 sierpnia 2021 r.

Dodaj komentarz