OR Katowice – Zarząd 2010

W dniu 07 września 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków POL-LIKO - Oddziału Regionalnego Katowice, na którym wybrano nowy skład zarządu.

Skład Zarządu:

 • Przewodnicząca – Janina Szczepanowska
 • Za-ca Przewodniczącej – Janusz Treffon
 • Sekretarz – Gabriela Wieczorek
 • Skarbnik – Elżbieta Krybus
 • Członek zarządu – Maria Czernecki
 • Członek zarządu – Ryszard Binder
 • Członek zarządu – Lucjan  Gliksman

Skład komisji rewizyjnej:

 • Przewodniczący -  Ewa Marciniec
 • Członek –  Alicja Olczyk
 • Członek -  Wiesława Sulwińska

Powyższy zarząd został wybrany spośród 330 zarejestrowanych członków Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią Oddział Regionalny Katowice.

Zarząd na spotkaniu po wyborczym w dniu 07.09.2010 ustalił cele zadania na czas trwania kadencji:

 1. Przygotowania do cyklu spotkań organizowanych przez firmy produkujące sprzęt stomijny.
 2. Udział w spotkaniu Granicznym "NA GRANICY" z przyjaciółmi z Czech i Słowacji,
 3. Szkolenie wewnętrzne wolontariuszy, około 8 godzin.
 4. Szkolenie wyjazdowe wolontariuszy z udziałem proktologa, psychologa oraz pielęgniarki stomijnej.
 5. Rozpropagowanie ulotki zawierającej adres siedziby zarządu, numerów telefonicznych wolontariuszy chętnych do podzielenia się informacjami z zakresu stomii i organizacji naszego towarzystwa oraz "Kartę Praw Osoby ze Stomią".
 6. Upowszechnianie wiedzy o stomii poprzez artykuły w prasie i audycje radiowe.
 7. Wymiana doświadczeń, współpraca z innymi Oddziałami POL-ILKO i innymi organizacjami d/s niepełnosprawnych.
  • Czeskim ILKO
  • Słowackim ILKO
  • Śląska Liga Walki z Rakiem
  • Górnośląskie Stowarzyszenie wspierania Osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit colitis ulcerosa i chorobę Crohna.