Zalecenia na czas pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

Chciałbym przekazać kilka ważnych informacji w związku z aktualną sytuacją, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Proszę o stosowanie się do zaleceń instytucji publicznych, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektorów Szpitali, Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) o pozostanie w domach. Obecnie polecane kanały informacyjne to telefon, mail, ePUAP.

Jeśli tylko nie ma żadnych ważnych powodów, ograniczenie kontaktów z innymi osobami jest najważniejsze. Do POZ też należy dzwonić. Teraz wszystkie recepty i wnioski są realizowane elektronicznie, zatem nie potrzeba wychodzić do lekarza POZ. Akceptowana jest też teleporada, jeśli tylko jest to możliwe.

W sprawach planowanych wizyt, zabiegów czy kontynuacji leczenia należy też skontaktować się telefonicznie z placówką medyczną.

Zalecam też wcześniejszy kontakt telefoniczny ze sklepem medycznym, aby wykluczyć ewentualne utrudnienia, skrócenie czasu pracy, częściowe zamknięcie czy inne okoliczności. Jeśli możemy liczyć na młodszych członków rodziny, to będzie lepsze rozwiązanie w realizacji zlecenia, aby niepotrzebnie nie wychodzić z domu. Możliwe jest też dostarczenie sprzętu poprzez kuriera.

W wielu miejscach można też zgłosić się do ośrodków pomocy lub innych jednostek wyznaczonych przez miasta, gminy, aby otrzymać pomoc w zakupach czy realizacji recept. Dotyczy to osób powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawnych, niesamodzielnych, obawiających się swoje bezpieczeństwo. Uruchamiane są też specjalne linie pomocy psychologicznej przez ośrodki interwencji kryzysowej. W tym szczególnym czasie możemy też liczyć na pomoc ludzi dobrej woli, wolontariuszy, których nigdy w takich sytuacjach nie brakuje.

W sprawach związanych z zaopatrzeniem czy też innymi dotyczącymi codziennego funkcjonowania osób ze stomią polecam kontakt z naszymi oddziałami regionalnymi - lista i kontakty na naszej stronie internetowej www.polilko.pl w zakładce „oddziały” (https://www.polilko.pl/?page_id=50) lub też tel. 660 479-242, e-mail: polilko@polilko.pl

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

Poniżej komunikat NFZ ws. realizacji zleceń na zaopatrzenie

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html

17.03.2020

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Pacjent, osoba uprawniona (lekarz/ felczer/ pielęgniarka/ położna/ fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail).

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia -bez wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę). Sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

Centrala NFZ wskazuje na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461).

Dodaj komentarz