OR Tarnów – Walne 2020

20 lutego 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków O/R w Tarnowie.

Po przedstawieniu przez Zarząd  sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium  (poprzez uchwały) odchodzącemu Zarządowi dziękując za dotychczasową pracę na rzecz Oddziału. Następnie dokonano wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję na lata 2020 - 2023.

Zarząd:
prezes - Danuta Sajdak,
vice prezes - Tadeusz Szebla,
sekretarz - Genowefa Buś,
skarbnik - Barbara Bieniarz,
członek - Jerzy Szydłowski

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - Zofia Kozioł,
zastępca - Roman Lindner,
członek - Jerzy Strychacz

Delegaci na Walne: Danuta Sajdak, Tadeusz Szebla

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja nad kierunkiem dalszej działalności i rozwoju Oddziału.

Dodaj komentarz