OR Płock – Walne 2020

W dniu 12 lutego 2020 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OR. Zarząd OR przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2019. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie przedstawiła też Komisja Rewizyjna, również zostało przyjęte jednogłośnie. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej. Na przyjęte sprawozdania podjęto stosowne uchwały.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku i nowej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO.  Zarząd Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku: Barbara Krakowska - prezes, Danuta Kupis - wiceprezes, Bogusława Walczyńska - skarbnik, Katarzyna Rogulska - sekretarz i Iwona Wadowska - członek.  W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Ossowski -  przewodniczący i Bogdan Sieradzki -  członek, a delegatami na Walne Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO wybrano: Barbarę Krakowską, Katarzynę Rogulską i Grzegorza Krakowskiego.

Dodaj komentarz