Nie trać głowy – projekt dla NGO

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału  przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”. Program prowadzony jest przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu przedstawiciele regionalnych organizacji pozarządowych mający bezpośredni kontakt z grupą ryzyka, będą mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniu regionalnym i spotkaniu Ponadregionalnym. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem późnego wykrywania nowotworów i wypracowaniu oddolnych mechanizmów profilaktyki nowotworów głowy i szyi (NGiS). Procedury współpracy zostaną wypracowane podczas szkoleń i spotkania Ponadregionalnego. Wytypowani przedstawiciele regionalnych organizacji pozarządowych uczestniczyć będą w spotkaniu regionalnym organizowanym w danym województwie oraz w spotkaniu wszystkich przedstawicieli województw organizowanym w Warszawie.

Tematyka spotkań obejmować będzie:

 • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki NGiS;
 • czynniki ryzyka, prewencję, edukację i profilaktykę oraz identyfikację grup o zwiększonym poziomie zachorowania na NGiS;
 • objawy NGiS, budzące zaniepokojenie;
 • wybrane elementy epidemiologii NGiS i konsekwencje zaniechań działań;
 • sieciowanie i współpracę różnych podmiotów i interesariuszy w profilaktyce.

Terminy spotkań regionalnych:

 1. Rzeszów - 08.02.2019 r.
 2. Warszawa - 13.02.2019 r.
 3. Kraków - 15.02.2019 r.
 4. Olsztyn - 22.02.2019 r.
 5. Katowice - 01.03.2019 r.

Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych, realizujących działania, bądź też pracę środowiskową, obejmujące kontakt z ostatecznymi adresatami projektu (grupą ryzyka) tj. osoby:

 1. w wieku 40-65 lat;
 2. nadużywające alkoholu;
 3. palące papierosy;
 4. podejmujące ryzykowne zachowania seksualne;

w następujących województwach:

 • mazowieckim,
 • śląskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim,
 • warmińsko-mazurskim.

Przedstawiciele organizacji chcący uczestniczyć w realizacji projektu zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Wnuk
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej
ul. Wawelska 15B
02-034 Warszawa
tel.: +48 507-786-694, +48 22 570 86 36
e-mail: katarzyna.wnuk@coi.pl

Dodaj komentarz