APEL PUO

w sprawie XVIII Dnia Drzwi Otwartych z okazji XIX Światowego Dnia Walki z Rakiem

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem Polskiej Unii Onkologii organizuje Kampanię DNIA DRZWI OTWARTYCH.

Program podobnie jak w latach ubiegłych będzie obejmował:

  • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną, przy udziale lekarzy rodzinnych, stowarzyszeń i fundacji pacjenckich oraz studentów Uniwersytetów Medycznych
  • wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
  • udzielanie prostych porad onkologicznych,
  • zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych,
  • prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego światowego dnia walki z rakiem jest apel PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat (z 30% do 45% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej!

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację obecnej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej strategii walki z rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie pozytywne dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia i dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu wraz z Krajową Radą Onkologii zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie rozpoczęto pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej strategii na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych Centrach Onkologii i w Uniwersytetach Medycznych ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem mając w pamięci wygłoszone przed rokiem Expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu służby zdrowia postrzegając je jako najważniejsze zadanie dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo – z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na pilne wdrożenie całościowo – ponad podziałami i ponad resortowo - wieloletniego strategicznego programu walki z rakiem w Polsce i zapewnienie odpowiedniego finansowania jego realizacji co będzie zagwarantowane ustawą sejmową.

Adresatami apelu PUO są najważniejsi decydenci naszego kraju: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

http://www.puo.pl

Dodaj komentarz