OR Częstochowa – Opłatek 2018

Dnia 13 grudnia 2018 r. członkowie oraz przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko Oddziału Regionalnego w Częstochowie spotkali się przy wigilijnym stole dzięki zaproszeniu i życzliwości pani mgr Anny Kaptacz, Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul. Krakowskiej 45 A. Członkowie Towarzystwa mieli również mogli poczuć magię świąt Bożego Narodzenia na spotkaniu z Arcybiskupem Jasnej Góry Wacławem Depo, przedstawicielami Urzędu Miasta Częstochowy, Sekretarzem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz pracownikami, kapelanami Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45 a. Dzięki gościnności pani Prezes członkowie mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie, troskach i trudnościach dnia codziennego. Spotkanie opłatkowe przebiegało na wspólnym kolędowaniu i składaniu życzeń również na nadchodzący rok 2019.

mgr piel. Irena Sikora-Mysłek
Prezes Oddziału Regionalnego w Częstochowie
Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko

Częstochowa - opłatek 2018
Częstochowa - opłatek 2018

Dodaj komentarz