OR Płock – Opłatek 2018

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu oprócz członków Oddziału uczestniczyli zaproszeni goście - p. Danuta Tarka - z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz przedstawicielka zaprzyjaźnionych z nami Płockich Amazonek. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele firmy ConvaTec, która wraz z firmą Coloplast była sponsorem naszego spotkania. Przed rozpoczęciem uroczystości przedstawicielka ConvaTecu poinformowała zebranych o zmianach w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o zmianach, które czekają stomików od połowy 2019 roku w odbiorze sprzętu stomijnego. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji, podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz śpiewaliśmy kolędy.

Dodaj komentarz