Posiedzenie ZG w Warszawie

W dniu 14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi i skarbnicy Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Informację o pracach Prezydium Zarządu od poprzedniego posiedzenia w marcu br. przedstawił prezes Andrzej Piwowarski. Przyjęto plan pracy i plan budżetu na rok 2019 (podjęto stosowne uchwały). Zarząd podjął też wstępną decyzję ws. Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO w 2019 roku (czerwiec - Kielce). Prezes Andrzej Piwowarski przedstawił informację dot. spotkania granicznego, którego organizatorem w 2019 roku jest Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, a odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w miejscowości Zawoja. Ostatnim punktem posiedzenia była informacja dot. wytycznych ws. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w oddziałach POL-ILKO, którą przedstawił prezes ZG POL-ILKO Andrzej Piwowarski.W dniu 14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi i skarbnicy Oddziałów Regionalnych POL-ILKO. Informację o pracach Prezydium Zarządu od poprzedniego posiedzenia w marcu br. przedstawił prezes Andrzej Piwowarski. Przyjęto plan pracy i plan budżetu na rok 2019 (podjęto stosowne uchwały). Zarząd podjął też wstępną decyzję ws. Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO w 2019 roku (czerwiec - Kielce). Prezes Andrzej Piwowarski przedstawił informację dot. spotkania granicznego, którego organizatorem w 2019 roku jest Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, a odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w miejscowości Zawoja. Ostatnim punktem posiedzenia była informacja dot. wytycznych ws. prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej w oddziałach POL-ILKO, którą przedstawił prezes ZG POL-ILKO Andrzej Piwowarski.

Dodaj komentarz