World Ostomy Day (Światowy Dzień Stomika) 2018

W tym roku Światowy Dzień Stomika obchodzimy 6 października (pierwsza sobota października co trzy lata).

Pomysłodawcą spotkań był prof. Gerhard Englert z Niemiec. Odbywają się one od roku 1993, co 3 lata. Głównym zamysłem była edukacja, informacja oraz konsolidacja środowiska osób ze stomią, aby przeciwdziałać wykluczeniu, stygmatyzacji i izolacji stomików na całym świecie. Aktywny udział w tych spotkaniach biorą zarówno lekarze jak i pielęgniarki współpracujące z organizacjami pacjentów. Obchody WOD odbywają zawsze w pierwszą sobotę października i każdorazowo przebiegają pod innym hasłem.

Prof. Gerhart Englert

Dotychczasowe obchody WOD w Polsce odbyły się:

1993 – w oddziałach regionalnych

1996 – Szczecin (Współpraca kluczem do prawidłowej rehabilitacji stomijnej)

1999 – Kraków (Razem w następne tysiąclecie)

2002 – Białystok (Pracujmy razem – zjednoczeni jesteśmy silniejsi!)

2006 – Rytro (Żyj pełnią życia)

2009 – Zielona Góra (Otwarci na innych)

2012 – Baranów Sandomierski (Bądźmy słyszalni)

2015 – Kielce (Wiele opowieści, jeden głos)

2018 – w oddziałach regionalnych (Mówiąc otwarcie zmieniamy życie)

Rytro 2006 (w kuluarach) – od lewej stoją: Dionizy Chodorowski, Alina Matysiak, Anna Hebdowska, Vladimir Kleinwachter

Obchody WOD najczęściej połączone były z jubileuszami oddziałów lub i całego POL-ILKO, jak to było w Zielonej Górze (10-lecie oddziału), Baranowie Sandomierskim (15-lecie oddziału w Tarnobrzegu i 25-lecie POL-ILKO), Kielcach (20-lecie oddziału). W ramach tych obchodów organizowane są konferencje, spotkania, marsze, wystawy.

Zielona Góra 2009 (Palmiarnia) - prezentacja prof. Jadwigi Snarskiej

W roku 2018 w czerwcu odbyła się wielka akcja związana z obchodami WOD w formie przejazdu rowerowego przez Czechy, od granicy z Niemcami (miejscowość Hranice) do granicy ze Słowacją, także do miejscowości Hranice na Morawie. Ogółem 700 km podzielonych na 9 etapów (na 9 obchody WOD), a pomysłodawcą był Bronislaw Tucny z Czech Ilco. dodatkowym mottem tego spotkania było „Pokonaj swoje granice”. Wzięli w niej udział stpmicy
z Czech, Słowacji, Polski oraz Prezes EOA Jon Thorkelsson z Islandii.

Tegoroczne obchody, które odbywają się pod hasłem „Mówiąc otwarcie zmieniamy życie to próba zachęcenia wszystkich stomików do otwartego mówienia o własnych potrzebach, akceptacji i zrozumienia dla każdego człowieka. Przejawia się to we wszystkich aspektach naszego życia, rodzinnego, zawodowego czy społecznego. Niestety bywa z tym bardzo różnie, zwłaszcza w naszym kraju. Jest to niestety duża zasługa nas samych, stomików. Pozwalamy bowiem na naszą marginalizację, chowamy się, wycofujemy z aktywności i nie walczymy
o swoje prawa.

Andrzej Piwowarski

Dodaj komentarz