OR Białystok – Zarząd 2012

W dniu 12-lutego 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Wyborcze członków POL-ILKO.

Nowy skład Zarządu:

  1. Danuta Skutnik Prezes OR
  2. Ryszard Jankowski - Z-ca Prezesa OR
  3. Tomasz Tobiaszewski - Z-ca OR-drugi
  4. Irena Czajkowska - Sekretarz
  5. Zofia Moczulska - Skarbnik
  6. Czesław Karpowicz - członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Stanisław Bogdan - Prezes
  2. Andrzej Hutnik - członek
  3. Eugeniusz Szulsk - członek

Kontakt - Danuta Skutnik, tel. 0604 967 220, e-mail: bialystok@poilko.pl.
Zebranie członków odbywa się w każdy wtorek godzina 9.00-12.00. Siedziba Zarządu bez zmian.