Dostęp do wyrobów medycznych

Zmiany w dostępie do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W ostatnim czasie mamy kilka istotnych zmian dotyczących zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne (w tym koszyku są także środki stomijne).

Pierwsza zmiana obejmuje osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym. Są to zapisy programu „Za życiem”, w ramach którego takie osoby mogą korzystać z wyrobów medycznych bez limitów.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie ustawa ułatwiająca dostęp między innymi do wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ustawa określa szczególne uprawnienia osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek takich osób) w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Przewiduje m.in.:

  • zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. sprzętu stomijnego);
  • prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością;
  • prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych w aptekach;
  • korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania;
  • zniesienie limitów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 poz. 932)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2018 poz. 281)

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

Dodaj komentarz