OR Płock – nominacja do nagrody

W dniu 10 maja 2018 roku w Płockiej Galerii Sztuki w Płocku odbyła się Gala XI edycji konkursu na najlepszą organizację pozarządową "Godni Naśladowania", który ogłosił Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Do konkursu zgłoszonych zostało 25 organizacji. Kandydatów do konkursu zgłaszały organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej. Oddział Regionalny POL-ILKO w Płocku został zgłoszony przez Amazonki Płockie w kategorii organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień i w tej kategorii otrzymaliśmy z rąk Prezydenta Miasta nominację w konkursie.

Dodaj komentarz