OR Płock – Walne 2018

W dniu 14 marca 2018 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału. Zarząd OR przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału i sprawozdanie finansowe za rok 2017, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie uchwałami, podjęto też uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu OR POL-ILKO w Płocku za rok 2017.

TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA CZŁONKÓW OR PŁOCK - 26 kwietnia 2018 roku, godz.15.00.

Dodaj komentarz