Posiedzenie Zarządu Głównego

Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego POL-ILKO

W dniu 14 marca 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. W spotkaniu uczestniczyli prezesi Oddziałów Regionalnych POL-ILKO z całego kraju. Przyjęto informację o działalności Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO od listopada ub. roku do 14 marca 2018 r., a także podjęto uchwałę o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2017. Ustalono datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów POL-ILKO: 22 - 24 czerwca 2018 roku w Płocku.
Omówiono również bieżące sprawy z Oddziałów Regionalnych.

Dodaj komentarz