OR Zielona Góra – informacje i plan działań 2018

Oddział powstał 22 lata temu i prowadzi swoją działalność na ternie obejmującym dawne województwo zielonogórskie.

Spotkania stomików, ich opiekunów, członków ich rodzin oraz sympatyków odbywają się:

- w punkcie kontaktowym
- w Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych
- nad zalewem "Dzika Ochla", w skansenach oraz innych miejscach woj. lubuskiego
- w restauracjach, innych punktach gastronomicznych, a także w mieszkaniach naszych członków.

Nasi starsi stażem stomicy oraz wolontariusze pełnią dyżury w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca.

Ponadto nasi wolontariusze udzielają wszelkich porad i pomocy stomikom przed jak i po wyłonieniu stomii, a także członkom ich rodzin i opiekunom w punkcie kontaktowym, szpitalach, mieszkaniach oraz innych miejscach.

W roku 2018 odbyły się i planujemy:

  • luty - obchody Światowego Dnia Chorego (16.02.18) – organizacja Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze - uczestniczyło 8 członków OR.
  • luty – warsztaty (22-23.02.18) organizacja Federacja Pacjentów Polskich, konsultacje społeczne organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia, uczestniczył 1 członek OR.
  • marzec - Walne Sprawozdawcze członków OR uczestniczyło 15 członków OR.
  • maj - turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu wspólnie z OR Gorzów Wlkp. (10 osób).
  • maj - spotkanie integracyjno-szkoleniowe nad zalewem Dzika Ochla.
  • czerwiec - spotkanie integracyjno-szkoleniowe z firmą Coloplast
  • wrzesień - spotkanie j.w. (firma do ustalenia)
  • listopad - spotkanie ostatkowo-wigilijne w restauracji magnolia.

Dodaj komentarz