OR Włocławek – Walne 2018

W dniu 1 lutego 2018 roku odbyło się walne zebranie Członków Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO we Włocławku. Spotkanie tradycyjnie zostało zorganizowane w Restauracji Polskiej – Nowy Ekspres przy ul. Kościuszki 27 we Włocławku, a uczestniczyło w nim 19 Członków Oddziału.

Dotychczasowy Prezes Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku Włodzimierz Mańkowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska, a Członkowie Oddziału Regionalnego jednogłośnie ją przyjęli. Jednocześnie podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim członkom i sympatykom stowarzyszenia. Dalej wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w działalności stowarzyszenia Oddziału z czego bardzo się cieszymy.

Członkowie Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku wybrali nowy Zarząd w następującym składzie:

  • Stanisław Struś – Prezes Zarządu, ul. Bojakowskiego 2/40, 87-800 Włocławek, tel. 604-092-422.
  • Zygmunt Raczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Świątkowski – Skarbnik
  • Agnieszka Wilczyńska – Sekretarz

Członkowie Oddziału Regionalnego POL-ILKO we Włocławku jednogłośnie wybrali  przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów POL-ILKO:

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

  • Teresa Frontczak – Przewodnicząca Komisji
  • Zenon Leśniewski – Członek Komisji
  • Marianna Jaworska – Członek Komisji

Skład Delegatów na WZD POL-ILKO:

  • Włodzimierz Mańkowski
  • Teresa Frontczak

Dodaj komentarz