OR Częstochowa – spotkanie opłatkowe 2017

Dnia 12 grudnia 2017 r. członkowie oraz przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomijnego "Pol-ilko" Oddziału Regionalnego w Częstochowie spotkali się przy wigilijnym stole dzięki zaproszeniu i życzliwości Pani Annie Kaptacz Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul.krakowskiej 45 A.

Członkowie Towarzystwa mieli również zaszczyt spotkać i poczuć magię świąt Bożego Narodzenia z Arcybiskupem Jasnej Góry Stanisławem Nowakiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy, Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnej oraz pracownikami, kapelanami Hospicjum przy ul.Krakowskiej 45 a. Dzięki gościnności Pani Prezes członkowie mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie,troskach i trudnościami dnia codziennego .Spotkanie opłatkowe przebiegało z wspólnym kolędowaniem i składaniu życzeń na lepszą nadzieją na przyszłość.

mgr Irena Sikora-Mysłek
Prezes Oddziału Regionalnego w Częstochowie
Polskiego Towarzystwa Stomijnego ‘’Pol-ilko’’

Dodaj komentarz