OR Katowice – Spotkanie z Coloplastem

Od 28 września 2016 r. OR Katowice rozpoczął cykl spotkań z firmami, które dostarczają nam sprzęt stomijny.

Wstępne pilotażowe małe spotkania w maju i czerwcu wyraźnie wskazały na potrzebę organizowania spotkań, na których można zapoznać się z ofertą poszczególnych przedstawicieli firm stomijnych.

28.09.2016 r. w COP Katowice odbyło się spotkanie z przedstawicielem Coloplast, panią Anną Mańczyk która  zapoznała nas z nowym sprzętem stomijnym oraz środkami pielęgnacyjnymi

refundowanymi przez NFZ i nie tylko. Przy dobrej kawie, śląskim kołoczu i kanapkach prezentacja szybko się skończyła, a dyskusji i pytań nie było końca, bo przecież ilu nas jest, to każdy ma jakiś problem, mniejszy lub większy.

Spotkanie z Coloplastem Spotkanie z Coloplastem

Dodaj komentarz