OR Warszawa – Walne 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze (wyrównawcze) 2016

W dniu 24 lutego 2016 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Warszawie odbyło się Walne Zebranie podsumowujące 2015. Odbyły się również wybory na kadencję 2016-2020. W wyniku  głosowania, Zarząd Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie stanowią:

 • prezes - Dorota Kaniewska
 • wiceprezes – Agnieszka Piekarska
 • sekretarz - Wanda Jagielska
 • skarbnik - Halina Górka
 • członek - Paweł Staniewicz
 • członek - Urszula Bąk
 • członek - Elżbieta Wadecka

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • przewodniczący – Teresa Wąsowska
 • z-ca przewodniczącego - Marianna Wołkiewicz
 • członek -Maria Zaręba

Delegatami są:

 1. Dorota Kaniewska
 2. Paweł Staniewicz
 3. Halina Górka
 4. Urszula Bąk
 5. (Agnieszka Piekarska)
 6. (Małgorzata Strąk)

Ustępującemu Zarządowi Oddziału w Warszawie i Komisji Rewizyjnej dziękujemy za dotychczasową współpracę, a nowo wybranym władzom Oddziału życzymy owocnej pracy społecznej.

Dodaj komentarz