Komunikaty 2021

Zapraszamy na kolejne warsztaty regionalne w ramach programu UE pod tytułem „Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego i stanowionego prawa”. Tym razem do Kielc i Lublina.

Prosimy o zgłoszenia chętnych z tych regionów (na pozostałe spotkania również otwarte zapisy). Otrzymają Państwo materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz nocleg.

Kolejnym etapem projektu będą dwa szkolenia 2 dniowe w Warszawie.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe. Liczba miejsc ograniczona. Mamy nadzieję, że spotkania będą tak owocne i mile odebrane jak dotychczas odbyte.

Harmonogram spotkań
06-07/08-09.10 – Kielce/Lublin
20-21/22-23.10 – Poznań/Łódź
27-28/29-30.10 – Gdańsk/Bydgoszcz
03-04/05-06.11 – Olsztyn/Białystok
17-18.11 – Warszawa
25/26.11 – Opole

Zaproszenie

Zaproszenie do Kielc

Zaproszenie do Lublina

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do V edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

W V edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Nowotwór jako choroba przewlekła
  • Onkologia po pandemii
  • Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

Termin zgłaszania projektów upływa 30 października 2021 r.

Wyniki V edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2022 r.

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są tutaj.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ligawalkizrakiem.pl.

Konferencja ConvaTec

2 października 2021 r. obchodzimy Światowy Dzień Stomika, którego motto to „Ostomates' Rights are Human Rights - anytime and anywhere” i z tej okazji ConvaTec organizuje Wirtualną Konferencję dla osób ze stomią, która odbędzie się dzień wcześniej, 1 października. Jest to inicjatywa globalnego ConvaTecu, dlatego wykłady będą prowadzone w języku angielskim, ale po raz pierwszy w historii będzie dostępne tłumaczenie na język polski w czasie rzeczywistym.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom.

Temat konferencji nawiązuje do hasła przygotowanego przez European Ostomy Association i brzmi „To jest teraz moje życie ze stomią: Przewodnik po prawach pacjenta".

Opis wydarzenia:

Znając prawa pacjenta i korzystając z nich – możesz zmienić swoją sytuacje i obrócić ją w coś pozytywnego, nawet gdy czujesz się przygnębiony/a z powodu posiadania stomii. Pomyśl: „To jest teraz MOJE życie. Mam prawo do bycia sobą”.

Poznaj lokalne i międzynarodowe źródła wsparcia dla osób ze stomią, zrozum swoje prawa jako pacjenta i poczuj się upoważniony/a do korzystania z tych praw.

Wykładowcy:
- Faizel Jacobs (RPA), Przewodnicząca, Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Stomików
- Jon Thorkelsson (Islandia), Prezydent, Europejskie Stowarzyszenie Stomijne

Oto link do bezpośredniej rejestracji: https://cvent.me/yqaywr
A to jest link do wydarzenia na facebooku: https://fb.me/e/1M2xn0cuw

W imieniu prezesa Federacji Pacjentów Polskich informujemy, że Federacja realizuje warsztaty regionalne w ramach programu UE pod tytułem „Dostępność dla pacjentów - monitoring tworzonego i stanowionego prawa”.

Odbyły się już spotkania w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach. Bardzo dziękujemy za aktywność i miłe przyjęcie uczestnikom warsztatów a szczególnie pani Joli Matalewskiej – Szczecin, panu Waldkowi Maniakowi – Zielona Góra, pani Ewie Sienickiej – Katowice, pani Grażynie Lutomskiej – Wrocław.

Najbliższe spotkania Kraków i Rzeszów.

Prosimy o zgłoszenia chętnych z tego regionu (na pozostałe spotkania również otwarte zapisy).

Zapewniamy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie oraz nocleg.

Kolejnym etapem projektu będą dwa szkolenia 2 dniowe w Warszawie. Uprzejmie proszę o zgłoszenia tel lub mailowe. Liczba miejsc ograniczona.

Planowany harmonogram spotkań:

Harmonogram terminów wyjazdowych Projektu
01-02/03-04.09 –Szczecin/Zielona Góra
10-11.09 – Wrocław
15-16.09 – Katowice
22-23/24-25.09 – Kraków/Rzeszów
06-07/08-09.10 – Kielce/Lublin
20-21/22-23.10 – Poznań/Łódź
27-28/29-30.10 – Gdańsk/Bydgoszcz
03-04/05-06.11 – Olsztyn/Białystok
17-18.11 – Warszawa
25/26.11 – Opole

Zaproszenie

Zaproszenie - Kraków

Zaproszenie - Rzeszów

W dniu 8 września 2021 r. w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów POL-ILKO. Z powodu pandemii w ubiegłym roku nie mogliśmy się spotkać i już samo spotkanie po 2 latach przyniosło wiele emocji i radości.

Na początku mieliśmy możliwość wysłuchania i zobaczenia najnowszej oferty firmy Dansac, której przedstawicielem w Polsce jest obecnie firma Paul Hartmann Polska. Wszelkie nowości sprzętowe zaprezentował  Pan Maciej Ułanowicz. Pragniemy również podziękować za pomoc w organizacji spotkania dla firmy Pofam-Pozań. Słowa podziękowania należą też oczywiście koleżance Dorocie Kaniewskiej, która czuwała nad całością spraw organizacyjnych, jak zwykle z racji miejsca spotkań nam szczególnie przyjaznego i udostępnianego – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Następnie przeszliśmy już do realizacji programu walnego zgromadzenia. Po zatwierdzeniu wszelkich sprawozdań z działalności za poprzedni rok oraz całą, przedłużoną kadencję 2016 – 2021 nastąpiła najważniejsza część czyli wybory nowych władz stowarzyszenia. Wszystko przebiegło w miarę szybko oraz sprawnie i poznaliśmy nowe składy osobowe najważniejszych organów stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję.

Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO:
Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek

Główna Komisja Rewizyjna:
Stanisław Bogdan – przewodniczący
Irena Walczuk – sekretarz
Grzegorz Rozalski - członek

Sąd Koleżeński:
Jolanta Matalewska
Zofia Skrok
Waldemar Maniak
Jan Łosiakowski

W dniu 11 września 2021 r. na Trójstyku, dla nas to Jaworzynka, dla Czechów Hrcava, a Słowaków Cierne, odbyło spotkanie graniczne. Tym razem, po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią, bez dużego programu, tylko można powiedzieć symbolicznie.
Z Polski uczestniczyło 13 osób, najwięcej, bo około 30 osób przybyło z Czech, a tylko 3 osoby ze Słowacji. Było to spowodowane aktualnymi przepisami pandemicznymi obowiązującymi w tym kraju.

Jak zwykle spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnów narodowych, najpierw Polski, potem Słowacji i Czech, gdyż to Czesi byli gospodarzami i jak każe tradycja oraz savoir vivre ustąpili pola pozostałym nacjom. Później oczywiście symboliczne powitanie lokalnymi nalewkami, trochę wspólnych zdjęć i przejście do znajdującej się nieopodal restauracji. Tu po małym posiłku oraz radośnie i miło  spędzonych chwilach rozeszliśmy się do w swoje strony. Jeszcze tylko wymiana sprzętu, znakomita większość to jednak w kierunku Czesi dla nas.

W niedzielę czekała nas jeszcze niespodzianka, gdyż u naszych gospodarzy rozpoczynała się część przemarszu z kilku przysiółków Jaworzynki na lokalne dożynki. Takie uroczystości, taki rozmach, takie malownicze stroje, przywiązanie do tradycji to tylko wśród Górali, w tym przypadku Istebniańskich. No i te odświętnie przystrojone pojazdy… A do tego okoliczności przyrody.

Andrzej Piwowarski
Prezes Zarządu Polilko

św. p. Halina Górka

W dniu 22 sierpnia 2021 r. przeżywszy 86 lat, zmarła Halina Górka, wieloletnia skarbniczka Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie. Była wspaniałą, życzliwą osobą, bardzo poważnie traktującą pracę społeczną, którą wykonywała. W 2015 roku zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, ale zawsze chętnie służyła doświadczeniem, radą i pomocą swojej następczyni. Będzie nam Ciebie brakowało, Halinko. Cześć Jej pamięci !!!

Prezes Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie
Dorota Kaniewska