Komunikaty 2020

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Więckowskiego, Prezesa Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Kielcach.  Był najstarszym Prezesem wśród naszej stomijnej rodziny. Zapamiętamy Go jako niezwykle barwną i nietuzinkową Osobę. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i towarzyski. Przez wiele lat oddawał się pracy w zarządzie
w Kielcach, gdzie organizował szereg przedsięwzięć dla stomików z regionu oraz całego kraju. Nie było dla Niego rzeczy niemożliwych. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie oraz najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia 2020 r., o godzinie 11.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Zarząd Główny POL-ILKO

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 23 października 2020 r. zmarł

Jerzy Kasprzak

Prezes Zarządu Głównego POLiLKO w latach 2004-2008 Człowiek odnoszący się do każdego z wielkim szacunkiem, powagą i kulturą. W okresie sprawowania funkcji starał się o zwiększenie limitu na sprzęt stomijny oraz zniesienie podatku VAT. Pracował przy opracowaniu nowego statutu stowarzyszenia. Współpracował wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszeń: Federacji Stowarzyszenia Amazonki, Stowarzyszenia Wspierające Chorych na Chłoniaki,  Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową – w pracach związanych z powstaniem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Był koordynatorem Wolontariatu. Żegnamy Cię Jurku, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

(Z uwagi na panującą epidemię nie jest znany termin pogrzebu, w którym uczestniczyć może tylko nieliczna ilość osób.)

Alicja Smolarkiewicz

Drogie Liderki, Drodzy Liderzy,

20 października 2020 r. w godzinach 16:00 - 18:00 zapraszamy na webinar dotyczący roli działań niepożądanych oraz diety w terapii onkologicznej. Spotkanie poprowadzą dr n. med. Piotr Tomczak i mgr Iwona Sajór, dietetyk kliniczny.

Prosimy zgłaszać chęć udziału pod adresem: ewa@pkopo.pl.

Link do transmisji zostanie przesłany uczestnikom, którzy zgłoszą się przed wydarzeniem oraz zostanie opublikowany na profilu https://www.facebook.com/KoalicjaPacjentow/ oraz stronie www.glospacjenta.pl.

Zachęcamy do uczestnictwa i zadawania pytań na czacie podczas spotkania!

Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety pt: ŻYCIE Z DZIAŁANIAMI NIEPOŻĄDANYMI TERAPII ONKOLOGICZNYCH. Ankieta w wersji online jest dostępna na stronie: http://skutkiuboczne.com.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
www.pkopo.pl
Organizacja Pożytku Publicznego

Instytut Genetyki i Immunologii GENIM organizuje warsztat naukowy online: „Problemy kobiet w trakcie terapii onkologicznych – jak sobie z nimi poradzić?”.

Spotkanie online odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 18:00.

Kierownikiem naukowym wydarzenia jest dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk.

Na webinar zapraszamy:

  • pacjentów
  • organizacje pacjentów onkologicznych
  • wolontariuszy fundacji wspierających pacjentów onkologicznych
  • specjalistów onkologów, pulmonologów i lekarzy innych specjalności zainteresowanych tematyką spotkania

Link do rejestracji: https://bit.ly/3cJCfqR

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych.

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Onkologia w czasach pandemii
  • Onkologia w warunkach domowych
  • Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.

Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.

Dnia 3 września 2020 r. o godzinie 17:00 odbędzie się kolejny webinar dla pacjentów pt. Życie ze stomią – najczęstsze problemy stomika cz.1, który tym razem poprowadzą w duecie pielęgniarki stomijne Urszula Sobczak oraz Ewa Obuszko. W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

1) Przepuklina okołostomijna
2) Stomia płaska, wciągnięta
3) Nieregularne wypróżnienia
4) Zaparcia (nie zatwardzenia) i zablokowanie stomii
5) Biegunki
6) Gazy/wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu

Link do rejestracji: Webinar.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zadawanie pytań, ponieważ będzie to wykład z sesją pytań i odpowiedzi.

Webinar 3 września 2020