OR Częstochowa

Dnia 13 grudnia 2018 r. członkowie oraz przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko Oddziału Regionalnego w Częstochowie spotkali się przy wigilijnym stole dzięki zaproszeniu i życzliwości pani mgr Anny Kaptacz, Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul. Krakowskiej 45 A. Członkowie Towarzystwa mieli również mogli poczuć magię świąt Bożego Narodzenia na spotkaniu z Arcybiskupem Jasnej Góry Wacławem Depo, przedstawicielami Urzędu Miasta Częstochowy, Sekretarzem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz pracownikami, kapelanami Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45 a. Dzięki gościnności pani Prezes członkowie mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie, troskach i trudnościach dnia codziennego. Spotkanie opłatkowe przebiegało na wspólnym kolędowaniu i składaniu życzeń również na nadchodzący rok 2019.

mgr piel. Irena Sikora-Mysłek
Prezes Oddziału Regionalnego w Częstochowie
Polskiego Towarzystwa Stomijnego Pol-ilko

Częstochowa - opłatek 2018
Częstochowa - opłatek 2018

Częstochowa, 4.10.2018 r.

World Ostomy Day (Światowy Dzień Stomika) 2018 „Mówiąc otwarcie zmieniamy życie” tym hasłem rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Stomika 4 października 2018 r. w Polskim Towarzystwie Stomijnym „Polilko” Oddziału Regionalnego w Częstochowie. W budynku Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45, a członkowie mogli skorzystać z gościnności Pani Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej mgr Anny Kaptacz. Podczas spotkania zostały wręczone upominki dla każdego obecnego członka towarzystwa tomik poezji „Moje wędrowanie” pani Ewy Willaume-Pielki oraz kosmetyczne bony podarunkowe. Podczas wydarzenia obchodów Światowego Dnia Stomika 2018 uczestnicy spotkania mieli możliwość wypowiedzenia swoich trosk, potrzeb na różnych płaszczyznach swojego życia: rodzinnego, zawodowego oraz społecznego w trakcie nagrania wydarzenia przez Radio „Jasna Góra” w Częstochowie. Wszyscy wspólnie obejrzeliśmy piękny seans filmowy, który ukazał godność i szacunek do drugiego człowieka bez względu na wiek i problemy zdrowotne.

Łączę życzenia dla wszystkich stomików
mgr Irena Sikora-Mysłek
Prezes Oddziału Regionalnego
Polskiego Towarzystwa Stomijnego
„Polilko” w Częstochowie

Dnia 12 grudnia 2017 r. członkowie oraz przedstawiciele Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomijnego "Pol-ilko" Oddziału Regionalnego w Częstochowie spotkali się przy wigilijnym stole dzięki zaproszeniu i życzliwości Pani Annie Kaptacz Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przy ul.krakowskiej 45 A.

Członkowie Towarzystwa mieli również zaszczyt spotkać i poczuć magię świąt Bożego Narodzenia z Arcybiskupem Jasnej Góry Stanisławem Nowakiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy, Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnej oraz pracownikami, kapelanami Hospicjum przy ul.Krakowskiej 45 a. Dzięki gościnności Pani Prezes członkowie mogli choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie,troskach i trudnościami dnia codziennego .Spotkanie opłatkowe przebiegało z wspólnym kolędowaniem i składaniu życzeń na lepszą nadzieją na przyszłość.

mgr Irena Sikora-Mysłek
Prezes Oddziału Regionalnego w Częstochowie
Polskiego Towarzystwa Stomijnego ‘’Pol-ilko’’