OR Katowice

Jak się podróżowało w czasach gdy nie było GPSu, jak wygląda niebo jesienią, gwiazdy dla opornych, jak i czym się mierzy klimat – na te wszystkie pytania stomicy z Polilko - Oddział Katowice razem z przyjaciółmi z Pofam-Poznań szukali odpowiedzi w Chorzowskim Planetarium. 18.11.2016 r. zorganizowaliśmy plenerowy wypad do Chorzowskiego Parku Kultury. W trakcie wizyty w stacji klimatycznej dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji dotyczących pomiaru powietrza i gleby w naszym regionie. Po wizycie w stacji klimatycznej udaliśmy się do Sali projekcyjnej Chorzowskiego Planetarium i obejrzeliśmy seans GWIAZDY DLA OPORNYCH w czasach, gdy nie było GPS, nie da się opisać wrażeń, jakie pozostawia taki seans - trzeba to zobaczyć.

Po zakończeniu cała grupa udała się spacerkiem po parku do „Dworku Parkowego” na kawkę, herbatkę i ciasteczko. Konieczna była chwila na refleksję tego co się usłyszało i zobaczyło, Na zakończenie prezes Ewa Sienicka podziękowała wszystkim za liczny udział oraz przedstawicielowi Pofam-Poznań panu Krzysztofowi Świątkowi za wsparcie finansowe przez tą Firmę całej imprezy.

W dniu 25.10.2016 w OR Katowice zorganizował kolejne spotkanie z cyklu „Co nowego w sprzęcie stomijnym” z przedstawicielem Firmy ConvaTec Panią Małgorzatą Pełką. Pani Małgosia w ciekawej prezentacji zapoznała obecnych z nowymi produktami jakie obecnie oferuje firma ConvTec oraz o wycofaniu z produkcji niektórych wyrobów, co wywołało dyskusję na temat przyzwyczajeń do niektórych wyrobów przez pacjentów. Przy kubku Kawy i dobrym poczęstunku czas jak zwykle błyskawicznie minął. Ale umówiliśmy się na kolejne spotkana w przyszłym roku. Na koniec vce-prezes Janusz Treffon zaprosił obecnych do Chorzowskiego Planetarium gdzie odbędzie się spotkanie „Stomicy pod gwiazdami” na pokazie „Gwiazdy dla opornych”.

Jak widać nie wszyscy mogli usiąść na krzesłach niektórzy siedzieli na schodach.

Oddział Regionalny POLIILKO w Katowicach istnieje od 1998 r. Obecnie siedziba oddziału mieści się w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Katowicach, ul. Kopernika 14. Celem Towarzystwa jest poprawa jakości życia oraz szybszego i pełnego powrotu pacjenta ze stomią do pełnej aktywności życiowej i społecznej po operacji. Organizujemy spotkania dla osób ze stomią, na których dzielimy się naszymi doświadczeniami i omawiamy wszystko, co dla nas stomików jest ważne. Pełnej informacji na temat Towarzystwa i wolontariatu udzielają w godz. od 16.00 - 22.00 pod numerami telefonów:

 1. Bożena K. - 516 103 667
 2. Elżbieta K. - 508 189 767
 3. Ewa S. - 602 838 082
 4. Grażyna N. - 511 003 263
 5. Lucjan G. - 885 237 078
 6. Janusz T - 506 156 145
 7. Ryszard B. - 600 822 219
 8. Ryszard L. - 698 677 287
 9. Wiesia S. - 669 357 539

NIE CZEKAJ, ZADZWOŃ!

 

Od 28 września 2016 r. OR Katowice rozpoczął cykl spotkań z firmami, które dostarczają nam sprzęt stomijny.

Wstępne pilotażowe małe spotkania w maju i czerwcu wyraźnie wskazały na potrzebę organizowania spotkań, na których można zapoznać się z ofertą poszczególnych przedstawicieli firm stomijnych.

28.09.2016 r. w COP Katowice odbyło się spotkanie z przedstawicielem Coloplast, panią Anną Mańczyk która  zapoznała nas z nowym sprzętem stomijnym oraz środkami pielęgnacyjnymi

refundowanymi przez NFZ i nie tylko. Przy dobrej kawie, śląskim kołoczu i kanapkach prezentacja szybko się skończyła, a dyskusji i pytań nie było końca, bo przecież ilu nas jest, to każdy ma jakiś problem, mniejszy lub większy.

Spotkanie z Coloplastem Spotkanie z Coloplastem

Od dnia 14.04.2016 r. w wyniku wyborów Walnego Zgromadzenia delegatów OR Katowice Zarząd Katowickiego Oddziału POLILKO urzęduje w następującym składzie:

Zarząd

 • Prezes - Ewa Siennicka
 • V-ce Prezes - Janusz Treffon
 • Sekretarz - Grażyna Nikodem
 • Skarbnik - Elżbieta Krybus
 • Członek - Bożena Kralka
 • Członek - Ewa Grycz
 • Członek - Ryszard Binder

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący - Lucjan Gliksman
 • Członek - Beata Czelny
 • Członek - Wiesława Sulińska

Cele i zadania zarządu na bieżącą kadencję:

 • Wzmocnienie pozycji OR Katowice w strukturach POLILKO. Dalszy rozwój współpracy z przyjaciółmi z za południowej granicy.
 • Organizowanie atrakcyjnych spotkań w celu zwiększenia liczby członków oddziału.
 • Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

Oddział Regionalny POL-ILKO w Katowicach zorganizował kilka warsztatów w ramach projektu Zwyczajnie Aktywni. Stomia nie ogranicza aktywności.

Warsztaty z doradcą zawodowym

Odbyły się w dwóch dniach 24-08-2016 oraz 31-08-2016 r. i trwały łącznie 5 godzin. Program obejmował takie tematy jak: Możliwość wykorzystania własnej wiedzy i doświadczenia plus korzystanie z nowych technik w dzisiejszych czasach. Analiza potencjalnych możliwości zatrudnienia kształtowanie umiejętności wyszukiwania i segregowania informacji.Kształtowanie umiejętności dokonywania uogólnień. Co potrafię z czym mam problem. Opakowanie w CV. List motywacyjny jako forma pierwszego kontaktu z pracodawcą Jak rozmawiać - czyli przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej”. Test radzenia sobie ze stresem, Strategie życiowe, Przekonania i reguły życiowe. Zasady zdrowego myślenia.

doradca

Warsztaty ze specjalistą ds. wolontariatu

Odbyły się 22-06-2016 oraz 24-06-2016 - 2 dni po 2,5 godziny, razem 5 godzin.
Temat: Podstawowe zasady wolontariatu. Niezbędne przepisy, znajomość praw i obowiązków wolontariusza.

Bardzo ciekawie przygotowana prezentacja komputerowa przedstawiająca pracę wolontariuszy w różnych sytuacjach, nie tylko w pracy z niepełnosprawnymi, ale też przy obsłudze masowych imprez kulturalnych i sportowych oraz w misjach charytatywnych. Zajęcia ciekawe i pouczające, każdy miał wiele pytań, na które pani Milena cierpliwie odpowiadała.

wolontariat

Warsztaty z psychologiem

Odbyły się w dniach 23-05-2016, 25-05-2016 oraz 08-06-2016 r. - razem 9 godzin, po 3 godziny dziennie.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tematy: Praca nad własnymi emocjami. Kreatywna zmiana priorytety mocne strony. Teoria wywierania wpływu. Poczucie własnej wartość. Strategia sukcesu. Prawo aureoli. Prawo pierwszeństwa. Prawo Świeżości. Elementy kontaktów interpersonalnych, między innymi reguła wzajemności, oraz wiele testów związanych tematycznie z tymi zagadnieniami. Jak widać na zdjęciach było pełne zaangażowanie w trakcie zajęć.

psycholog

Kurs podstaw obsługi komputera i Internetu

Odbyły się w dniach od 06-10-2016 do 28-10-2016 r. Razem 20 godzin dla 8 osób.

komputer

Zarząd

 • Prezes - Janina Szczepanowska
 • V-ce Prezes - Janusz Treffon
 • Sekretarz - Maria Frąckowiak
 • Skarbnik - Elżbieta Krybus
 • Członek - Jerzy Szyroki
 • Członek - Lucjan Gliksman
 • Członek - Ryszard Binder

Zastępcy członków

 • Grażyna Nikodem
 • Krystyna Fidek
 • Grzegorz Mysona

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Maria Czernecki
 • Członek - Alicja Olczyk
 • Członek - Wiesława Sulińska

W dniu 07 września 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków POL-LIKO - Oddziału Regionalnego Katowice, na którym wybrano nowy skład zarządu.

Skład Zarządu:

 • Przewodnicząca – Janina Szczepanowska
 • Za-ca Przewodniczącej – Janusz Treffon
 • Sekretarz – Gabriela Wieczorek
 • Skarbnik – Elżbieta Krybus
 • Członek zarządu – Maria Czernecki
 • Członek zarządu – Ryszard Binder
 • Członek zarządu – Lucjan  Gliksman

Skład komisji rewizyjnej:

 • Przewodniczący -  Ewa Marciniec
 • Członek –  Alicja Olczyk
 • Członek -  Wiesława Sulwińska

Powyższy zarząd został wybrany spośród 330 zarejestrowanych członków Polskiego Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią Oddział Regionalny Katowice.

Zarząd na spotkaniu po wyborczym w dniu 07.09.2010 ustalił cele zadania na czas trwania kadencji:

 1. Przygotowania do cyklu spotkań organizowanych przez firmy produkujące sprzęt stomijny.
 2. Udział w spotkaniu Granicznym "NA GRANICY" z przyjaciółmi z Czech i Słowacji,
 3. Szkolenie wewnętrzne wolontariuszy, około 8 godzin.
 4. Szkolenie wyjazdowe wolontariuszy z udziałem proktologa, psychologa oraz pielęgniarki stomijnej.
 5. Rozpropagowanie ulotki zawierającej adres siedziby zarządu, numerów telefonicznych wolontariuszy chętnych do podzielenia się informacjami z zakresu stomii i organizacji naszego towarzystwa oraz "Kartę Praw Osoby ze Stomią".
 6. Upowszechnianie wiedzy o stomii poprzez artykuły w prasie i audycje radiowe.
 7. Wymiana doświadczeń, współpraca z innymi Oddziałami POL-ILKO i innymi organizacjami d/s niepełnosprawnych.
  • Czeskim ILKO
  • Słowackim ILKO
  • Śląska Liga Walki z Rakiem
  • Górnośląskie Stowarzyszenie wspierania Osób chorych na nieswoiste zapalenie jelit colitis ulcerosa i chorobę Crohna.

Siedziba: Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice 40-064, ul. Kopernika 14.

Kontakt: Ewa Sienicka, prezes OR, tel. 602 838-082, e-mail: katowice@polilko.pl.

Kontakt z wolontariuszami.

Ważnym elementem działalności POL-ILKO jest wolontariat stomijny. Specyfiką tego wolontariatu jest fakt, że muszą to być osoby ze stomią dobrze funkcjonujące w życiu codziennym potrafiące przekazać swoje doświadczenia innym. Oddział Regionalny Katowice bierze udział w licznych projektach i spotkaniach międzynarodowych, od 12 lat co roku organizujemy wspólnie ze stomikami z Czech i Słowacji spotkania „Na Granicy”, co roku w innym państwie i innym mieście. Jest to okazja do poznania pięknych regionów Czech, Słowacji, Polski oraz problemów ludzi ze stomią w różnych krajach, stomią, która jest taka sama, a problemy zupełnie inne. W 2016 r. po raz pierwszy została zorganizowana Olimpiada osób ze stomią, w której uczestniczyli stomicy z Austrii, Węgier, Czech, Słowacji, Polski. Oddział bierze udział w organizowanych obchodach Światowego Dnia Stomika (WOD), który obchodzony jest 5 października. OR POL-ILKO uczestniczy w różnych przedsięwzięciach promocji i profilaktyki chorób nowotworowych oraz edukacyjnych kampaniach społecznych. W 2015 r. zostaliśmy laureatem konkursu „Zwyczajnie Aktywni” i w tym roku zorganizowaliśmy dla 15 osób cykl szkoleń w ramach programu „STOMIA NIE OGRANICZA AKTYWNOŚCI”. Co roku organizujemy w grudniu spotkania „opłatkowe” z atrakcjami. W każdy piątek od 10.00 do 12.00 można nas spotkać i podzielić się problemami w Centrum Organizacji Pozarządowej w Katowicach przy ul. Kopernika 14.

Mając za sobą to, z czym borykasz się dzisiaj, nie pozostawaj w odosobnieniu. Zadzwoń do wybranej osoby spośród wolontariuszy, a przekonasz się, że wzajemne wsparcie jest najlepszym rozwiązaniem twoich problemów, a my pomożemy ci je rozwiązać, nauczymy cię żyć i radzić sobie ze stomią.

Informacje oddziału

Na wstępie jestem zmuszona zaznaczyć pewną kwestię, gdyż w dalszej części, jak się Państwo zorientują, ta informacja będzie wielce przydatna. Musimy na moment cofnąć się w przeszłość. Otóż jakiś czas temu pewna kobieta zapragnęła mieć dziecko. Pewnego pięknego dnia lub nocy 1978 roku pańskiego wprowadza w życie swoje pragnienia. W wyniku wielkich próśb do Najwyższego i wielu innych zabiegów pochodnych w 1979 roku przychodzi na świat Jej pierworodne dziecię. Wyczekiwano z niecierpliwością całe długie miesiące na syna Jacka, aż w 9 miesiącu swój bieg przez życie wyciem w niebo głosy rozpoczyna Magdalena, pierwsze i ostatnie dziecko w życiu owej Damy.

Magda ma dziś 28 lat i nadal jest nieznośna, aczkolwiek trochę już bardziej doświadczona, chociażby przez miły fakt i dostąpienie zaszczytu wzięcia udziału w uroczystych obchodach 10-lecia POL-ILKO Oddziału Katowickiego zorganizowanego przez Zarząd Oddziału w Katowicach. Dla dziewczyny, która w kwietniu tego roku poddaje się operacji i zaczyna dopiero romans ze stomią, która nie wie jeszcze nic o "przeciwniku" - tak nazywa na początku stomię - wyłania się nagle i niespodziewanie możliwość spotkania ludzi podobnie "romansujących", z tym, że już dużo dłużej.

Gdy ów naturszczyk, który w życiu nie poznał stomika, dostaje propozycję wyjazdu na spotkanie, gdzie może ich spotkać w liczbie nawet 50, waha się jeszcze bardziej niż grzesznik przed pójściem do spowiedzi, bo nieszczęście i użalanie w postaci jednego stomika można znieść, ale w liczbie 50 jęczących na swój los raczej jest już nie do przeżycia, nawet dla najbardziej wytrwałych.

W głowie kołaczą się nieustannie myśli, podobne do tych tuż z przed i po operacji. Czy ci ludzie, kiedy usłyszeli "wyrok" pt. stomia, wiedzą, jak w ogóle wygląda życie z nią i czy w ogóle jakoś wygląda? Czy ci ludzie mają marzenia? Czy ci ludzie są już na tyle zgorzkniali, że marzą o jednym - by zejść z tego świata? Czy ci ludzie są tak posępni, że nie może równać się z nimi żaden polityk? Czy ci ludzie żyją w getcie pt. własne cztery ściany i dawno już zapomnieli, jak wspaniale potrafi smakować świat? Czy ci ludzie mają jeszcze zmysły, którymi są w stanie chłonąć każdą chwilę, która może wysublimowanie nakarmić ich ducha? Czy ci ludzie w ogóle jeszcze chcą coś odczuwać? Zapewne są zgryźliwymi tetrykami, tak jak już prawie ja, bo jak można żyć, podkreślam żyć, nie egzystować, z jelitem wyciągniętym na brzuch, bawić się w wyklejanki, jak w przedszkolu tyle że tu już nie na kartonie, tylko na własnym ciele i jeszcze na dokładkę uśmiechać się przy tym?! Nie do wykonania!!!

Milion pytań w głowie i, jak zwykle w życiu, żadnej odpowiedzi Ale jak się okazało, do czasu. W zasadzie w ostatniej chwili decyduję sie na wyjazd. Jedzie 400 km z obcym facetem (!) - stomikiem, którego poznała przypadkiem kiedyś na chwilę. I co z tego że stomik? Może jest tak zdesperowany i zdruzgotany tą swoją nieszczęsną stomią, że chce wyładować swoją frustrację na tej delikatnej i niewinnej istocie? Tego nie wiedziała, ale zaryzykowała.

Pewnego pięknego wieczora wyrusza w poszukiwaniu odpowiedzi na milion swoich pytań. Po nocy spędzonej w pociągu otwiera się przed nią świat, jaki żył dotychczas jedynie w jej wyobraźni. Ów świat, czytaj żywi i o dziwo uśmiechający się stomicy, jawią się jej oczom już realnie i pierwsze wrażenie, jakie ma w swej głowie do dziś to parę uśmiechniętych i rozpromienionych od ucha do ucha twarzy. Zaraz, pomyślała, czy oni wygrali przed chwilą 6-tkę w totka, czy co, że uśmiech nie schodzi im z twarzy? Czas rozwiązał pierwszą zagadkę i pierwsze pytanie. Ci ludzie cieszyli się, jak dzieci cieszą się szczerze, gdy dostaną wymarzoną zabawkę. Ci ludzie radośni i pogodni wbrew moim przypuszczeniom i wyobrażeniom potrafią się cieszyć.

Doznałam czegoś w rodzaju szoku. Ci ludzie, którzy mieli mieć ponure miny i jedyne, co mieli potrafić to narzekać, cieszą się możliwością spędzenia ze sobą wspólnie czasu. Mimo tego, co ujrzałam na własne oczy, byłam jeszcze sceptyczna. Wszystkie moje wątpliwości rozwiały kolejne dni, kolejne wieczory, popołudnia i poranki, gdy obserwowałam, jacy ci ludzie są w rzeczywistości, nie już w moich wyobrażeniach. Jak funkcjonują, a przede wszystkim, jak potrafią cieszyć się życiem. Od bardzo dawna zobaczyłam po raz pierwszy, jak ludzie mimo przeżyć i takich doświadczeń żyją pełnią życia, a nie egzystują jak wielu zdrowych Polaków. Moje wyobrażenia zaczęły się rozsypywać jak domki z kart. Ludzie, nierzadko około 50, którzy mieli być ponurakami, bawią się, jak niejeden młodzieniec na hucznej imprezie. 28-latka uzmysłowiła sobie, że ci ludzie potrafią bawić się lepiej od niej. Tańczą, śpiewają, opowiadają sobie dowcipy, z których do dziś się śmieje do łez, łapią chyba ten dzień dwa razy mocniej niż przeciętny szary obywatel.

Nie znajduję dziś słów, którymi można podziękować za tak piękne przeżycia i doświadczenia, za to, co mogłam zobaczyć i usłyszeć, za to, że mogłam poczuć, jakim ciepłem otaczają i zarażają ludzi wokół siebie. Nie ma takich słów na określenie tego, jakie emocje ci ludzie wzbudzają w innych. Mogę śmiało powiedzieć i z pełną świadomością, że tego, co przeżyłam w te 3 dni, nie przeżyłam nigdy. Dziękuje WSZYSTKIM razem i z osobna. Dziś uśmiecham się jedynie do moich dawnych wyobrażeń i zakończę powiedzeniem pewnego szacownego stomika, a naszego przyjaciela Czecha Ważki Bartka, które oddaje istotę rzeczy. Otóż: "smutny stomik to martwy stomik". Dziś już to wiem... 🙂

PS. artykuł nie miałby miejsca, gdyby nie przeżycia autorki, do których przyczynili się Stach Majewski z Lublina, który wpadł na pomysł pokazania sceptykowi życia stomików, Pani Bożena Kralka i Pan Ryszard Lisek z Oddziału Katowice, szacowni organizatorzy i gospodarze obchodów 10-lecia Oddziału Pol-Ilko, którzy z radością w oczach i niesamowitym ciepłem przyjmują nowych niedowiarków oraz wszyscy uczestnicy katowickich obchodów.

Na dowód przesyłam kilka zdjęć...

Magdalena Pogódź, Zamość - ta dziś wdzięczna kiedyś sceptyczna 28 latka 🙂

Katowice, 1.10.2008 r.