OR Płock

W dniu 14 marca 2018 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału. Zarząd OR przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału i sprawozdanie finansowe za rok 2017, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie uchwałami, podjęto też uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu OR POL-ILKO w Płocku za rok 2017.

TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA CZŁONKÓW OR PŁOCK - 26 kwietnia 2018 roku, godz.15.00.

Spotkanie opłatkowe w Oddziale Regionalnym Pol-ilko w Płocku

Spotkanie odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. Uczestniczyli w nim członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście: z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Amazonki Płockie – Teresa Gruszczyńska, Teresa Nowakowska – Oddziałowa I Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Płocku oraz przedstawiciele firmy Convatec – Jarosława Łoś i Dawid Szczutkowski.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe połączyliśmy z jubileuszem 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stomijnego, było więc jeszcze bardziej uroczyste.

Medale 30-lecia POL-ILKO otrzymali:

 • Bogusława Walczyńska – długoletnia pielęgniarka stomijna, jedna z założycieli płockiego Oddziału POL-ILKO,
 • dr Wiesław Sosnowski – chirurg I Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Płocku , założyciel Oddziału płockiego (ze względu na obowiązki zawodowe nie mógł uczestniczyć w spotkaniu),
 • Danuta Kupis – prezes Oddziału w latach 2004-2014, obecnie wiceprezes,
 • dr Mariusz Obrębski – chirurg onkolog, kierownik poradni proktologicznej , pełniącej też rolę poradni stomijnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Medale wręczyła prezes OR Płock, Sekretarz Generalny POL-ILKO Barbara Krakowska.

Wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Oddziału i zaproszeni goście otrzymali jubileuszowe wydanie Stomika oraz wydane z okazji 30-lecia przypinki.

W drugiej części spotkania podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku. Prezes B. Krakowska przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Głównego POL-ILKO, które odbyło się w Warszawie w dniu 16 listopada br. Omówiono również organizację spotkania opłatkowego OR w Płocku – termin, menu i listę zaproszonych gości.

Spotkanie opłatkowe Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godz.15.00 w świetlicy Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, ul. Medyczna 19.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku. Niestety frekwencja była mała. W spotkaniu uczestniczył p. Dawid Szczutkowski i p. Jarosława Łoś, przedstawiciele firmy Convatec.

Następne spotkanie w naszym Oddziale w Płocku odbędzie się 25 października 2017 roku w świetlicy Szpitala Wojewódzkiego.

Zapraszamy wszystkich naszych członków i nowych stomików.

W dniu 24 lutego 2016 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrano dr Mariusza Obrębskiego, a sekretarzem została p. Halina Zalewska. Okresem sprawozdawczym objęto lata 2014-2015 (od ostatniego Walnego Zgromadzenia). Sprawozdanie merytoryczne z działalności OR POL-ILKO w Płocku przedstawiła prezes Barbara Krakowska, sprawozdanie finansowe - skarbnik Bogusława Walczyńska, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Marian Ossowski - przewodniczący KR. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku wyborów jednogłośnie powołano Zarząd OR POL-ILKO w Płocku, który po ukonstytuowaniu się będzie pracował w składzie:

 1. Barbara Krakowska - prezes,
 2. Danuta Kupis - wiceprezes,
 3. Bogusława Walczyńska - skarbnik
 4. Katarzyna Rogulska - sekretarz,
 5. Iwona Wadowska - członek.

Również jednogłośnie powołani Komisję Rewizyjną. Jej skład po ukonstytuowaniu się:

 1. Marian Ossowski - przewodniczący,
 2. Zenon Fuz - członek,
 3. Halina Zalewska - członek.

Delegatami na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego POL-ILKO wybrane zostały - Barbara Krakowska i Grażyna Smolińska. Wniosków i uchwał Walne Zgromadzenie OR POL-ILKO w Płocku nie podejmowało.

Płock - Walne 2016 Płock - Walne 2016 Płock - Walne 2016

W dniu 16 grudnia 2015 roku członkowie Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku spotkali się na tradycyjnym opłatku. Spotkanie odbyło się w świetlicy Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Uczestniczyły w nim 24 osoby, w tym zaproszeni goście - p. Danuta Cybulska, prezes zaprzyjaźnionych z nami Płockich Amazonek, ksiądz kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, dr Mariusz Obrębski - lekarz poradni Proktologiczno-Stomijnej Szpitala Wojewódzkiego w Płocku oraz p. Monika Przymus z firmy stomijnej ConvaTec, która była sponsorem naszej uroczystości.
Potrawy wigilijne przygotowała dla nas firma cateringowa RIS. Były pięknie podane i bardzo smaczne.

Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń, przy dźwiękach kolęd, płynących z płyt można było rozpocząć konsumpcję. Zarząd Oddziału przygotował też dla swoich członków małe upominki.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Zarząd i członkowie OR Płock wszystkim członkom Oddziałów Regionalnych i ZG POL-ILKO oraz Ich Bliskim składają życzenia spokojnych, wesołych, rodzinnych Świąt, a w nadchodzącym 2016 roku dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń.

Zarząd OR Płock.

Opłatek 2015 Opłatek 2015 Opłatek 2015 Opłatek 2015 Opłatek 2015 Opłatek 2015 Opłatek 2015

Siedziba: vacat.

Adres korespondencyjny: vacat, e-mail: plock@polilko.pl.

Informacje oddziału