OR Płock

W dniu 12 lutego 2020 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OR. Zarząd OR przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2019. Oba sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie przedstawiła też Komisja Rewizyjna, również zostało przyjęte jednogłośnie. Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej. Na przyjęte sprawozdania podjęto stosowne uchwały.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie dokonało wyboru Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku i nowej Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Walne Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO.  Zarząd Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku: Barbara Krakowska - prezes, Danuta Kupis - wiceprezes, Bogusława Walczyńska - skarbnik, Katarzyna Rogulska - sekretarz i Iwona Wadowska - członek.  W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Ossowski -  przewodniczący i Bogdan Sieradzki -  członek, a delegatami na Walne Zgromadzenia Delegatów POL-ILKO wybrano: Barbarę Krakowską, Katarzynę Rogulską i Grzegorza Krakowskiego.

W dniu 11 grudnia 2019 roku członkowie Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO spotkali się na tradycyjnym opłatku. Spotkanie odbyło się w restauracji Hotelu Płock. Złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem. Spotkanie zakończyliśmy śpiewaniem kolęd.

W dniu 18 września 2019 roku w Oddziale Regionalnym Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Płocku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia Oddziału. Spotkanie odbyło się w hotelu Płock i uczestniczyli w nim członkowie Oddziału i zaproszeni goście: Andrzej Piwowarski, prezes Zarządu Głównego POL-ILKO, Dorota Kaniewska, wiceprezes ZG POL-ILKO, Danuta Cybulska, prezes Płockich Amazonek, lekarze i pielęgniarki I i II Oddziału Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz przedstawiciele firm stomijnych Coloplast i Convatec oraz firmy medycznej Akson.

Prezes ZG POL-ILKO Andrzej Piwowarski najdłużej działającym w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku członkom podziękował za aktywność i wkład pracy oraz wręczył listy gratulacyjne. Listy otrzymali: Danuta Kupis, długoletni prezes OR, obecnie pełniąca funkcję wiceprezesa, Bogusława Walczyńska, współzałożycielka Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku, pielęgniarka stomijna, od 25 lat skarbnik Oddziału, Jan Jędrzejewski, Wiesław Synowiec, Zenon Fuz oraz Marian Łukaszewski.

Andrzej Piwowarski w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO przekazał podziękowanie za 25 lat działalności Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku. Podziękowanie w imieniu Zarządu OR odebrała prezes Barbara Krakowska.

Wiceprezes ZG POL-ILKO Dorota Kaniewska, która pełni też funkcję Prezesa Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie przekazała życzenia i upominki od OR POL-ILKO w Warszawie. Życzenia od Płockich Amazonek złożyła prezes Danuta Cybulska.

Część oficjalną spotkania zakończył i uświetnił występ dziecięcego zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Po części oficjalnej odbył się uroczysty obiad.

W dniu 27 lutego 2019 roku w Oddziale Regionalnym Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018. Przedstawiono sprawozdania – merytoryczne z działalności Oddziału Regionalnego za rok 2018, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania te zostały przyjęte jednogłośnie i podjęto stosowne uchwały. Jednogłośnie przyjęto też uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku za rok 2018.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się spotkanie „ostatkowe” przy kawie i pączkach, na którym omówiono kilka spraw bieżących m.in. sprawę podwyższenia składki członkowskiej. Po dyskusji członkowie płockiego Oddziału POL-ILKO poparli podniesienie wysokości składki członkowskiej.

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu oprócz członków Oddziału uczestniczyli zaproszeni goście - p. Danuta Tarka - z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz przedstawicielka zaprzyjaźnionych z nami Płockich Amazonek. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele firmy ConvaTec, która wraz z firmą Coloplast była sponsorem naszego spotkania. Przed rozpoczęciem uroczystości przedstawicielka ConvaTecu poinformowała zebranych o zmianach w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o zmianach, które czekają stomików od połowy 2019 roku w odbiorze sprzętu stomijnego. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji, podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz śpiewaliśmy kolędy.

W dniu 3 października 2018 r. z okazji Światowego Dnia Stomika w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się uroczyste spotkanie członków Towarzystwa. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: p. Danuta Tarka, dyrektor ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz p. Sanuta Cybulska, prezes zaprzyjaźnionych z POL-ILKO Płockich Amazonek. Sponsorami uroczystości były firmy Coloplast i ConvaTec, którym serdecznie dziękujemy. Spotkanie odbyło się w świetlicy Szpitala Wojewódzkiego w Płocku.

Zarząd Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Płocku informuje, że dniu 3 października 2018 roku, o godz.15.00 w sali nr 19 (świetlica) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Stomika.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu wszystkich naszych członków oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Zarząd OR POL-ILKO w Płocku

W dniu 23 czerwca 2018 roku w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. Na posiedzeniu omówiono działalność Towarzystwa w 2017 roku. Przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz podjęto stosowne uchwały. Zebrani Delegaci udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego POL-ILKO i Głównej Komisji Rewizyjnej.

W godzinach popołudniowych, po zakończonych obradach, wraz z przewodnikiem z Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Delegaci zwiedzili płocką Starówkę oraz Muzeum Diecezjalne i Muzeum w Liceum Ogólnokształcącym im.Marszałka Małachowskiego w Płocku.

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku zorganizował dla swoich członków wycieczkę do Ciechocinka. Ponieważ mieliśmy wolne miejsca w autokarze, zaprosiliśmy do uczestnictwa członków OR POL-ILKO we Włocławku (6 osób). W Ciechocinku zwiedziliśmy Muzeum Warzelni Soli i odbyliśmy półgodzinny seans w Grocie Solankowej. Po obiedzie - zresztą bardzo dobrym - mieliśmy czas wolny na indywidualne zwiedzanie lub odpoczynek pod tężniami. Pogoda nam dopisała, było ciepło i słonecznie, humory też. Za pomoc w sfinansowaniu wycieczki serdecznie dziękujemy Spółce Resublica z Warszawy, która opracowała Strategię Rozwoju dla OR Płock.

W dniu 10 maja 2018 roku w Płockiej Galerii Sztuki w Płocku odbyła się Gala XI edycji konkursu na najlepszą organizację pozarządową "Godni Naśladowania", który ogłosił Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Do konkursu zgłoszonych zostało 25 organizacji. Kandydatów do konkursu zgłaszały organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej. Oddział Regionalny POL-ILKO w Płocku został zgłoszony przez Amazonki Płockie w kategorii organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień i w tej kategorii otrzymaliśmy z rąk Prezydenta Miasta nominację w konkursie.