Stowarzyszenie

Organizacja i struktura POL-ILKO

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Za szybko...

W dniu 16 czerwca odeszła od nas Jolanta Matalewska. Była prezesem Oddziału POL- ILKO w Szczecinie oraz przez 8 lat sekretarzem generalnym POL-ILKO. Przede wszystkim była bardzo serdeczną, pozytywnie nastawioną do życia Osobą, której pasją było pomaganie innym stomikom. Rodzina stomjna w Polsce poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Najbliższym składamy szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Koleżanki i koledzy z zarządu głównego POL-ILKO

Miło nam poinformować, że POL-ILKO otrzymało nagrodę pieniężną w konkursie World Ostomy Award 2022 zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Stomijne (EOA) we współpracy z firmą Coloplast.

Konkurs obejmował projekty mające na celu propagowanie informacji o sytuacji stomików i wzrost świadomości społeczeństwa na temat naszych praw. Dziękujemy bardzo!

 

Poniżej zamieszczamy pisma:

Odpowiedź Zarządu POL-ILKO do Ministra Zdrowia z dn. 4.08.2022 r.:

Stanowisko Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta:

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych:

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją Zarządu Głównego POL-ILKO z Ministerstwem Zdrowia w sprawie refundacji sprzętu stomijnego. Poniżej dokumenty w formacie PDF.

Niestety otrzymaliśmy bardzo smutą wiadomość o śmierci Anny Żyłowskiej, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, Oddział w Szczecinie.  Była osobą niezwykle zaangażowaną w poprawę standardów leczenia chorób nowotworowych w Polsce.  Była zawsze pomocna w sytuacjach kryzysowych dla wielu pacjentów. Tak naprawdę bardziej troszczyła się o zdrowie i szczęście innych, a troskę o siebie zostawiała na koniec.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Dotarła do nas niezwykle smuta wiadomość o śmierci Pana Doktora Andrzeja Andrzejewskiego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Medycznego, II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego  w Lublinie. Pan Doktor był jednym z największych Przyjaciół stomików w Polsce. Aktywnie pomagał
i angażował się w nasze sprawy na forum krajowym i lokalnym w Lulinie. Został też nagrodzony  tytułem Honorowego Członka POL-ILKO. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Możemy już oficjalnie podać, że nowe władze POL-ILKO zostały wpisane do rejestru KRS. Po wyborach, które odbyły się we wrześniu 2021 r. z rocznym poślizgiem spowodowanym sytuacją pandemiczną doczekaliśmy się wpisu z dniem 9 lutego 2022 r. Podczas walnego przyjęto sprawozdania z przedłużonej kadencji 2016-2021 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO 2021 – 2025

Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek
Ponadto, zgodnie ze statutem, skład zarządu głównego uzupełniają wszyscy prezesi oddziałów regionalnych POL-ILKO.

Liczymy, że okres pandemii mamy już za sobą i uda się nam zaktywizować nasze działania w oddziałach.

Andrzej Piwowarski