Stowarzyszenie

Organizacja i struktura POL-ILKO

Miło nam poinformować, że POL-ILKO otrzymało nagrodę pieniężną w konkursie World Ostomy Award 2022 zorganizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Stomijne (EOA) we współpracy z firmą Coloplast.

Konkurs obejmował projekty mające na celu propagowanie informacji o sytuacji stomików i wzrost świadomości społeczeństwa na temat naszych praw. Dziękujemy bardzo!

 

Poniżej zamieszczamy pisma:

Odpowiedź Zarządu POL-ILKO do Ministra Zdrowia z dn. 4.08.2022 r.:

Stanowisko Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta:

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Stomijnych:

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją Zarządu Głównego POL-ILKO z Ministerstwem Zdrowia w sprawie refundacji sprzętu stomijnego. Poniżej dokumenty w formacie PDF.

Niestety otrzymaliśmy bardzo smutą wiadomość o śmierci Anny Żyłowskiej, prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, Oddział w Szczecinie.  Była osobą niezwykle zaangażowaną w poprawę standardów leczenia chorób nowotworowych w Polsce.  Była zawsze pomocna w sytuacjach kryzysowych dla wielu pacjentów. Tak naprawdę bardziej troszczyła się o zdrowie i szczęście innych, a troskę o siebie zostawiała na koniec.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Dotarła do nas niezwykle smuta wiadomość o śmierci Pana Doktora Andrzeja Andrzejewskiego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Medycznego, II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego  w Lublinie. Pan Doktor był jednym z największych Przyjaciół stomików w Polsce. Aktywnie pomagał
i angażował się w nasze sprawy na forum krajowym i lokalnym w Lulinie. Został też nagrodzony  tytułem Honorowego Członka POL-ILKO. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Możemy już oficjalnie podać, że nowe władze POL-ILKO zostały wpisane do rejestru KRS. Po wyborach, które odbyły się we wrześniu 2021 r. z rocznym poślizgiem spowodowanym sytuacją pandemiczną doczekaliśmy się wpisu z dniem 9 lutego 2022 r. Podczas walnego przyjęto sprawozdania z przedłużonej kadencji 2016-2021 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO 2021 – 2025

Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek
Ponadto, zgodnie ze statutem, skład zarządu głównego uzupełniają wszyscy prezesi oddziałów regionalnych POL-ILKO.

Liczymy, że okres pandemii mamy już za sobą i uda się nam zaktywizować nasze działania w oddziałach.

Andrzej Piwowarski

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o śmierci Jána Čačko, wieloletniego Prezesa Słowackiego Stowarzyszenia Stomijnego SLOVILCO. Jan był od zaangażowany w ruch stomijny na Słowacji od 30 lat. Łączyły Go bardzo dobre kontakty ze stomikami z Czech oraz Polski. Był niezwykle ciepłym, lubianym oraz towarzyskim człowiekiem. Zawsze pełen energii, zapału oraz pomysłów na działanie. Sprawdzał się jako organizator wielu spotkań stomików z Polski, Czech i Słowacji. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Żonie Marcie oraz Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

W dniu 8 września 2021 r. w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów POL-ILKO. Z powodu pandemii w ubiegłym roku nie mogliśmy się spotkać i już samo spotkanie po 2 latach przyniosło wiele emocji i radości.

Na początku mieliśmy możliwość wysłuchania i zobaczenia najnowszej oferty firmy Dansac, której przedstawicielem w Polsce jest obecnie firma Paul Hartmann Polska. Wszelkie nowości sprzętowe zaprezentował  Pan Maciej Ułanowicz. Pragniemy również podziękować za pomoc w organizacji spotkania dla firmy Pofam-Pozań. Słowa podziękowania należą też oczywiście koleżance Dorocie Kaniewskiej, która czuwała nad całością spraw organizacyjnych, jak zwykle z racji miejsca spotkań nam szczególnie przyjaznego i udostępnianego – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Następnie przeszliśmy już do realizacji programu walnego zgromadzenia. Po zatwierdzeniu wszelkich sprawozdań z działalności za poprzedni rok oraz całą, przedłużoną kadencję 2016 – 2021 nastąpiła najważniejsza część czyli wybory nowych władz stowarzyszenia. Wszystko przebiegło w miarę szybko oraz sprawnie i poznaliśmy nowe składy osobowe najważniejszych organów stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję.

Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO:
Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek

Główna Komisja Rewizyjna:
Stanisław Bogdan – przewodniczący
Irena Walczuk – sekretarz
Grzegorz Rozalski - członek

Sąd Koleżeński:
Jolanta Matalewska
Zofia Skrok
Waldemar Maniak
Jan Łosiakowski