OR Zielona Góra

W dniu 23.07.2021 r. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków OR, w wyniku którego dokonano wyboru nowych władz OR:

 1. do zarządu OR wybrani zostali:
  - Waldemar Maniak - prezes zarządu
  - Władysław Szutta - wiceprezes zarządu
  - Marek Twardowski - sekretarz
  - Dorota Ziółkowska - skarbnik
  - Grażyna Romaniuk - członek
  - Eugeniusz Skiba – członek
 2. do komisji rewizyjnej wybrani zostali:
  - Kazimierz Wybieracki - przewodniczący komisji
  - Kazimiera Jaśkowska - członek komisji
  - Ryszard Gałka – członek
 3. na delegatów wybrani zostali:
  - Waldemar Maniak
  - Kazimierz Wybieracki

W dniu 24.08.2021 r. odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe nad zalewem Dzika Ochla. Udział wzięło 18 osób, w tym 16 stomików i ich opiekunów oraz przedstawicielki firmy Convatec. Po krótkim wprowadzeniu i przywitaniu przybyłych przez prezesa głos zabrała przedstawicielka firmy przedstawiając nowe produkty firmy, udzielając przy tym pełnych informacji na ich temat i odpowiedzi na interesujące obecnych pytania. Następnie głos zabrała pielęgniarka firmy udzielając porad i odpowiadając na pytania dotyczące pielęgnacji i zaopatrzenia stomii.

W dniach 27.08-28.08.21 r. odbyło się spotkanie wyjazdowe organizowane w ramach projektu "Dostępność dla pacjentów-monitoring tworzonego i stanowionego prawa" organizowanego przez federację pacjentów polskich. Udział w tym spotkaniu wzięło udział 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym 4 z OR Polilko. Były wykłady, bardzo burzliwe dyskusje, spostrzeżenia i pytania oraz wnioski na temat stanowionego prawa oraz przyszłej ustawy refundacyjnej leków.

W listopadzie planujemy jeszcze spotkać się na "ostatki" (musimy nadrobić stracony czas).

Relacja: Waldemar Maniak, 31 sierpnia 2021 r.

Oddział powstał 22 lata temu i prowadzi swoją działalność na ternie obejmującym dawne województwo zielonogórskie.

Spotkania stomików, ich opiekunów, członków ich rodzin oraz sympatyków odbywają się:

- w punkcie kontaktowym
- w Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych
- nad zalewem "Dzika Ochla", w skansenach oraz innych miejscach woj. lubuskiego
- w restauracjach, innych punktach gastronomicznych, a także w mieszkaniach naszych członków.

Nasi starsi stażem stomicy oraz wolontariusze pełnią dyżury w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca.

Ponadto nasi wolontariusze udzielają wszelkich porad i pomocy stomikom przed jak i po wyłonieniu stomii, a także członkom ich rodzin i opiekunom w punkcie kontaktowym, szpitalach, mieszkaniach oraz innych miejscach.

W roku 2018 odbyły się i planujemy:

 • luty - obchody Światowego Dnia Chorego (16.02.18) – organizacja Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze - uczestniczyło 8 członków OR.
 • luty – warsztaty (22-23.02.18) organizacja Federacja Pacjentów Polskich, konsultacje społeczne organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia, uczestniczył 1 członek OR.
 • marzec - Walne Sprawozdawcze członków OR uczestniczyło 15 członków OR.
 • maj - turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu wspólnie z OR Gorzów Wlkp. (10 osób).
 • maj - spotkanie integracyjno-szkoleniowe nad zalewem Dzika Ochla.
 • czerwiec - spotkanie integracyjno-szkoleniowe z firmą Coloplast
 • wrzesień - spotkanie j.w. (firma do ustalenia)
 • listopad - spotkanie ostatkowo-wigilijne w restauracji magnolia.

Siedziba: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,

Punkt kontaktowy: j.w. budynek "U", wejście ul. Podgórna, pokój nr 18, czynny w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca.

Adres korespondencyjny: Waldemar Maniak, ul. Zielonogórska 61, 67-100 Nowa Sól, telefony kontaktowe 683 875 239, 503 477 045, e-mail: zielonagora@polilko.pl, waldemarmaniak@interia.pl.

Wolontariusze:
Danuta - Nowa Sól, tel. 606 234 832
Grażyna – Żary, tel. 696 841 294
Władysław - Zielona Góra, tel. 683 201 323
Waldemar - Nowa Sól, tel. 503 477 045

Informacje oddziału