Zarząd

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO na lata 2012-2016:

 • Andrzej Piwowarski - prezes, OR Kraków
 • Janusz Drużycki - wiceprezes, OR Warszawa
 • Jolanta Matalewska - sekretarz, OR Szczecin
 • Ryszard Lisek - skarbnik, OR Katowice
 • Dorota Kaniewska - członek, OR Warszawa

Główna Komisja Rewizyjna:

 • Irena Walczuk - zastępca przewodniczącego
 • Grażyna Marczak - sekretarz
 • Stanisław Bogdan - członek

Sąd Koleżeński

 • Zygmunt Bogacz - przewodniczący
 • Bożena Kralka - zastępca przewodniczącego
 • Eugeniusz Kotlarski - sekretarz
 • Stanisław Majewski - członek
 • Waldemar Maniak - członek