Komunikaty 2020

W imieniu firmy ConvaTec pragniemy Państwa zaprosić na kolejny wykład internetowy przygotowany specjalnie dla pacjentów stomijnych przez firmę ConvaTec. Temat webinaru to: „Życie ze stomią” webinar dla stomików - podrażnienia skóry, zapobieganie i leczenie.

Aby zarejestrować się webinar, należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: Webinar.

W imieniu firmy ConvaTec pragniemy Państwa zaprosić na kolejny wykład internetowy przygotowany specjalnie dla pacjentów stomijnych przez firmę ConvaTec. Temat webinaru to: „Życie ze stomią” webinar dla stomików - podrażnienia skóry, zapobieganie i leczenie.

Aby zarejestrować się webinar, należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: Webinar.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/296073694728582/

Kwiryn Buzalski

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku odszedł od nas - w wieku 90 lat - Kwiryn Buzalski, wieloletni prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Koszalinie.

Był Człowiekiem, który z wielką pasją, oddaniem i poświęceniem pracował na rzecz innych potrzebujących oraz najstarszym aktywnym prezesem. Jego witalność, pogoda ducha i optymizm były dla nas przykładem oraz inspiracją do działania.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłego łączymy się w bólu oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych apeluje do pacjentów o zgłaszanie się do szpitali onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu oraz nieprzerywanie leczenia przeciwnowotworowego i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych jest znacznie wyższa niż z powodu COVID-19.

Obawa przed zakażeniem koronawirusem nie może powstrzymywać pacjentów przed leczeniem nowotworu.

Pragniemy Państwa zaprosić na wykład internetowy przygotowany specjalnie dla pacjentów stomijnych przez firmę ConvaTec.

Temat webinaru to: Jak chronić się przed zakażeniem w czasach pandemii Covid - 19 - porady dla pacjentów stomijnych i onkologicznych, bo ci ostatni są w grupie podwyższonego ryzyka.

Webinar może być bardzo pomocny w życiu codziennym, w dobie pandemii ponieważ pomoże odpowiedzieć na nurtujące pacjentów pytania, a poprowadzi go dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Aby zarejestrować się webinar, należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem: https://convatecstomiapl.clickmeeting.com/195682759/register

Szanowni Państwo,

Chciałbym przekazać kilka ważnych informacji w związku z aktualną sytuacją, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Proszę o stosowanie się do zaleceń instytucji publicznych, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektorów Szpitali, Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) o pozostanie w domach. Obecnie polecane kanały informacyjne to telefon, mail, ePUAP.

Jeśli tylko nie ma żadnych ważnych powodów, ograniczenie kontaktów z innymi osobami jest najważniejsze. Do POZ też należy dzwonić. Teraz wszystkie recepty i wnioski są realizowane elektronicznie, zatem nie potrzeba wychodzić do lekarza POZ. Akceptowana jest też teleporada, jeśli tylko jest to możliwe.

W sprawach planowanych wizyt, zabiegów czy kontynuacji leczenia należy też skontaktować się telefonicznie z placówką medyczną.

Zalecam też wcześniejszy kontakt telefoniczny ze sklepem medycznym, aby wykluczyć ewentualne utrudnienia, skrócenie czasu pracy, częściowe zamknięcie czy inne okoliczności. Jeśli możemy liczyć na młodszych członków rodziny, to będzie lepsze rozwiązanie w realizacji zlecenia, aby niepotrzebnie nie wychodzić z domu. Możliwe jest też dostarczenie sprzętu poprzez kuriera.

W wielu miejscach można też zgłosić się do ośrodków pomocy lub innych jednostek wyznaczonych przez miasta, gminy, aby otrzymać pomoc w zakupach czy realizacji recept. Dotyczy to osób powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawnych, niesamodzielnych, obawiających się swoje bezpieczeństwo. Uruchamiane są też specjalne linie pomocy psychologicznej przez ośrodki interwencji kryzysowej. W tym szczególnym czasie możemy też liczyć na pomoc ludzi dobrej woli, wolontariuszy, których nigdy w takich sytuacjach nie brakuje.

W sprawach związanych z zaopatrzeniem czy też innymi dotyczącymi codziennego funkcjonowania osób ze stomią polecam kontakt z naszymi oddziałami regionalnymi - lista i kontakty na naszej stronie internetowej www.polilko.pl w zakładce „oddziały” (http://www.polilko.pl/?page_id=50) lub też tel. 660 479-242, e-mail: polilko@polilko.pl

Andrzej Piwowarski
Prezes ZG POL-ILKO

Poniżej komunikat NFZ ws. realizacji zleceń na zaopatrzenie

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html

17.03.2020

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax). Pacjent, osoba uprawniona (lekarz/ felczer/ pielęgniarka/ położna/ fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail).

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia -bez wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę). Sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

Centrala NFZ wskazuje na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461).

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 marca 2020 roku odszedł nasz kolega Włodzimierz Mańkowski, wieloletni prezes Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO we Włocławku.

Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym Człowiekiem oraz Przyjacielem.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi Zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 20 marca 2020 roku o godz.13.30 w kościele św. Maksymiliana we Włocławku, a pogrzeb odbędzie się o godz.14.30 na Cmentarzu Komunalnym, przy ul. Chopina we Włocławku.

Zarząd Główny POL-ILKO

Światowy Dzień Chorego oraz Ogólnopolski Dzień Opiekuna

Już po raz 14, tym razem w dniach 7-8 lutego 2020 r. na zaproszenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej liderzy organizacji pacjentów z całej Polski pojawili się w Warszawie, aby porozmawiać na aktualne tematy dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce. W pierwszym dniu mieliśmy szansę na debatę z najważniejszymi przedstawicielami instytucji związanych ze zdrowiem, gdyż gośćmi panelu byli: prof. Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w MZ,  dr Adam Niedzielski - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta oraz gospodarz spotkania, ks. dr Arkadiusz Nowak – Prezes Instytutu.

W drugim dniu odbyły się dwie sesje: poranna – naukowa oraz popołudniowa – wiedza. W tej pierwszej szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja dra Pawła Kabaty na temat roli leczenia żywieniowego w trakcie terapii. Natomiast w sesji drugiej - Adriany Sobol, poświęcona roli opiekunów czyli też przedstawicieli zebranych organizacji, w pomaganiu chorym i próbie nie zatracenia się tym pomaganiu. Duże poruszenie spowodowała też prezentacja autorów bloga CrazyNauka – małżeństwa Aleksandry i Piotra Stanisławskich, którzy od 20 lat piszą na temat nauki i próbują obalać nieprawdziwe informacje i doniesienia, tzw. obecnie fake newsy.

Spotkanie odbywa się z okazji Światowego Dnia Chorego ustanowionego na dzień 11 lutego przez Jana Pawła II w roku 1992. Natomiast 12 lutego, od ubiegłego roku obchodzony jest też Ogólnopolski Dzień Opiekuna, aby podkreślić wyjątkową i niezwykle odpowiedzialną rolę osób, które towarzyszą pacjentom w chorobie. Z tej też okazji została w tym roku ustanowiona nagroda „Dla Zdrowia i Pacjenta”, która jest inicjatywą wspólną Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie ona przyznawana w trzech kategoriach: wolontariat, profilaktyka oraz prawo i bezpieczeństwo pacjenta.

Przy okazji tegorocznego Forum odbyła się też prezentacja prac pacjentów onkologicznych zrealizowanych w ramach projektu „Onkoprzestrzeń Kreatywna” przez Fundację Twórczość  i Dokumentacja.

Nasze stowarzyszenie na Forum reprezentowali:

  • Dorota Kaniewska – wiceprezes Zarządu Głównego (ZG) POL-ILKO i prezes Oddziału Regionalnego (OR) w Warszawie
  • Jolanta Matalewska – członek ZG i prezes OR w Szczecinie
  • Ryszard Lisek – skarbnik ZG
  • Andrzej Piwowarski – prezes ZG
  • Violetta Kiełpińska – prezes OR w Słupsku
  • Zygmunt Bogacz – prezes OR w Tarnobrzegu
  • Andrzej Łoboda – prezes OR w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dzień drzwi otwartych, 1 lutego 2020 r.

4 lutego 2020 roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z partnerami już dwudziesty raz organizuje dzień drzwi otwartych na terenie całego kraju.

W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 1 lutego 2020 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. W załączeniu przesyłamy wykaz ośrodków.

Osoby z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2020 roku mogą elektronicznie składać wnioski o dofinansowanie, zarówno do turnusów rehabilitacyjnych, jak i do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl), za którego pośrednictwem można ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, dostępny jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jedyne, co jest potrzebne to:
- dostęp do Internetu,
- aktywne konto w Systemie SOW,
- posiadanie Profilu Zaufanego, który można potwierdzić w wielu instytucjach pożytku publicznego oraz on-line na stronach dziesięciu różnych banków - zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Zainteresowani mogą również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Więcej szczegółowych informacji można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

Więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl