Stowarzyszenie

Organizacja i struktura POL-ILKO

Dotarła do nas niezwykle smuta wiadomość o śmierci Pana Doktora Andrzeja Andrzejewskiego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Medycznego, II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego  w Lublinie. Pan Doktor był jednym z największych Przyjaciół stomików w Polsce. Aktywnie pomagał
i angażował się w nasze sprawy na forum krajowym i lokalnym w Lulinie. Został też nagrodzony  tytułem Honorowego Członka POL-ILKO. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Możemy już oficjalnie podać, że nowe władze POL-ILKO zostały wpisane do rejestru KRS. Po wyborach, które odbyły się we wrześniu 2021 r. z rocznym poślizgiem spowodowanym sytuacją pandemiczną doczekaliśmy się wpisu z dniem 9 lutego 2022 r. Podczas walnego przyjęto sprawozdania z przedłużonej kadencji 2016-2021 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Skład Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO 2021 – 2025

Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek
Ponadto, zgodnie ze statutem, skład zarządu głównego uzupełniają wszyscy prezesi oddziałów regionalnych POL-ILKO.

Liczymy, że okres pandemii mamy już za sobą i uda się nam zaktywizować nasze działania w oddziałach.

Andrzej Piwowarski

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o śmierci Jána Čačko, wieloletniego Prezesa Słowackiego Stowarzyszenia Stomijnego SLOVILCO. Jan był od zaangażowany w ruch stomijny na Słowacji od 30 lat. Łączyły Go bardzo dobre kontakty ze stomikami z Czech oraz Polski. Był niezwykle ciepłym, lubianym oraz towarzyskim człowiekiem. Zawsze pełen energii, zapału oraz pomysłów na działanie. Sprawdzał się jako organizator wielu spotkań stomików z Polski, Czech i Słowacji. Czujemy  ogromny żal i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Żonie Marcie oraz Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

W dniu 8 września 2021 r. w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów POL-ILKO. Z powodu pandemii w ubiegłym roku nie mogliśmy się spotkać i już samo spotkanie po 2 latach przyniosło wiele emocji i radości.

Na początku mieliśmy możliwość wysłuchania i zobaczenia najnowszej oferty firmy Dansac, której przedstawicielem w Polsce jest obecnie firma Paul Hartmann Polska. Wszelkie nowości sprzętowe zaprezentował  Pan Maciej Ułanowicz. Pragniemy również podziękować za pomoc w organizacji spotkania dla firmy Pofam-Pozań. Słowa podziękowania należą też oczywiście koleżance Dorocie Kaniewskiej, która czuwała nad całością spraw organizacyjnych, jak zwykle z racji miejsca spotkań nam szczególnie przyjaznego i udostępnianego – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie.

Następnie przeszliśmy już do realizacji programu walnego zgromadzenia. Po zatwierdzeniu wszelkich sprawozdań z działalności za poprzedni rok oraz całą, przedłużoną kadencję 2016 – 2021 nastąpiła najważniejsza część czyli wybory nowych władz stowarzyszenia. Wszystko przebiegło w miarę szybko oraz sprawnie i poznaliśmy nowe składy osobowe najważniejszych organów stowarzyszenia na kolejną czteroletnią kadencję.

Prezydium Zarządu Głównego POL-ILKO:
Andrzej Piwowarski – prezes
Dorota Kaniewska – wiceprezes
Violetta Kiełpińska – sekretarz generalny
Danuta Sajdak – skarbnik
Krzysztof Kozera – członek

Główna Komisja Rewizyjna:
Stanisław Bogdan – przewodniczący
Irena Walczuk – sekretarz
Grzegorz Rozalski - członek

Sąd Koleżeński:
Jolanta Matalewska
Zofia Skrok
Waldemar Maniak
Jan Łosiakowski

św. p. Halina Górka

W dniu 22 sierpnia 2021 r. przeżywszy 86 lat, zmarła Halina Górka, wieloletnia skarbniczka Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie. Była wspaniałą, życzliwą osobą, bardzo poważnie traktującą pracę społeczną, którą wykonywała. W 2015 roku zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, ale zawsze chętnie służyła doświadczeniem, radą i pomocą swojej następczyni. Będzie nam Ciebie brakowało, Halinko. Cześć Jej pamięci !!!

Prezes Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Warszawie
Dorota Kaniewska

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o śmierci Jacka Gugulskiego, wieloletniego Prezesa Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Przez wiele lat zmagając się z chorobą był jednym z najbardziej aktywnych i oddanych Pacjentów pracujących dla dobra innych chorych i potrzebujących.

Był zawsze pełen energii, zapału oraz pomysłów na działanie i nowe rozwiązania. Cieszył się dużym szacunkiem oraz uznaniem wśród kolegów i koleżanek z wielu organizacji pacjentów z całego kraju, jak również wielu decydentów. W ostatnich kilku latach choroba uderzyła ze zdwojoną siłą i przeszkodziła w Jego planach. Odczuwamy wielką stratę i ból z powodu Jego odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Więckowskiego, Prezesa Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Kielcach.  Był najstarszym Prezesem wśród naszej stomijnej rodziny. Zapamiętamy Go jako niezwykle barwną i nietuzinkową Osobę. Zawsze pogodny, uśmiechnięty i towarzyski. Przez wiele lat oddawał się pracy w zarządzie
w Kielcach, gdzie organizował szereg przedsięwzięć dla stomików z regionu oraz całego kraju. Nie było dla Niego rzeczy niemożliwych. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie oraz najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 7 grudnia 2020 r., o godzinie 11.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach.

Zarząd Główny POL-ILKO

Dotarła do nas bardzo smuta wiadomość o tragicznej śmierci Danuty Kupis. Przez wiele lat była przewodniczącą, potem prezesem oddziału w Płocku (do roku 2016), a ostatnią kadencję wiceprezesem. Znaliśmy ją jako niezwykle oddaną, sumienną i zaangażowaną w sprawy stomików osobę. Była uosobieniem spokoju i cierpliwości, niezwykle doświadczoną życiowo. Jednak zawsze miała czas na pomoc i wsparcie dla innych stomików. Jej poświęcenie, upór i konsekwencja w działaniu były godne naśladowania. Cieszyła się dużym szacunkiem oraz uznaniem wśród członków oddziału w Płocku, a także kolegów i koleżanek z całego kraju. Odczuwamy wielką stratę i ból z powodu Jej odejścia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny POL-ILKO

Z wielkim żalem zawiadamiam, że w dniu 23 października 2020 r. zmarł

Jerzy Kasprzak

Prezes Zarządu Głównego POLiLKO w latach 2004-2008 Człowiek odnoszący się do każdego z wielkim szacunkiem, powagą i kulturą. W okresie sprawowania funkcji starał się o zwiększenie limitu na sprzęt stomijny oraz zniesienie podatku VAT. Pracował przy opracowaniu nowego statutu stowarzyszenia. Współpracował wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszeń: Federacji Stowarzyszenia Amazonki, Stowarzyszenia Wspierające Chorych na Chłoniaki,  Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową – w pracach związanych z powstaniem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Był koordynatorem Wolontariatu. Żegnamy Cię Jurku, zawsze pozostaniesz w naszej pamięci!

(Z uwagi na panującą epidemię nie jest znany termin pogrzebu, w którym uczestniczyć może tylko nieliczna ilość osób.)

Alicja Smolarkiewicz