OR Zielona Góra

Oddział powstał 22 lata temu i prowadzi swoją działalność na ternie obejmującym dawne województwo zielonogórskie.

Spotkania stomików, ich opiekunów, członków ich rodzin oraz sympatyków odbywają się:

- w punkcie kontaktowym
- w Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych
- nad zalewem "Dzika Ochla", w skansenach oraz innych miejscach woj. lubuskiego
- w restauracjach, innych punktach gastronomicznych, a także w mieszkaniach naszych członków.

Nasi starsi stażem stomicy oraz wolontariusze pełnią dyżury w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca.

Ponadto nasi wolontariusze udzielają wszelkich porad i pomocy stomikom przed jak i po wyłonieniu stomii, a także członkom ich rodzin i opiekunom w punkcie kontaktowym, szpitalach, mieszkaniach oraz innych miejscach.

W roku 2018 odbyły się i planujemy:

  • luty - obchody Światowego Dnia Chorego (16.02.18) – organizacja Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze - uczestniczyło 8 członków OR.
  • luty – warsztaty (22-23.02.18) organizacja Federacja Pacjentów Polskich, konsultacje społeczne organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia, uczestniczył 1 członek OR.
  • marzec - Walne Sprawozdawcze członków OR uczestniczyło 15 członków OR.
  • maj - turnus rehabilitacyjny w Międzywodziu wspólnie z OR Gorzów Wlkp. (10 osób).
  • maj - spotkanie integracyjno-szkoleniowe nad zalewem Dzika Ochla.
  • czerwiec - spotkanie integracyjno-szkoleniowe z firmą Coloplast
  • wrzesień - spotkanie j.w. (firma do ustalenia)
  • listopad - spotkanie ostatkowo-wigilijne w restauracji magnolia.

Siedziba: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra,

Punkt kontaktowy: j.w. budynek "U", wejście ul. Podgórna, pokój nr 18, czynny w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca.

Adres korespondencyjny: Waldemar Maniak, ul. Zielonogórska 61, 67-100 Nowa Sól, telefony kontaktowe 683 875 239, 503 477 045, 683 201 323, e-mail: zielonagora@polilko.pl.

Wolontariusze:
Danuta - Nowa Sól, tel. 606 234 832
Grażyna – Żary, tel. 696 841 294
Władysław - Zielona Góra, tel. 683 201 323
Waldemar - Nowa Sól, tel. 503 477 045

Informacje oddziału