OR Płock

W dniu 27 lutego 2019 roku w Oddziale Regionalnym Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2018. Przedstawiono sprawozdania – merytoryczne z działalności Oddziału Regionalnego za rok 2018, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania te zostały przyjęte jednogłośnie i podjęto stosowne uchwały. Jednogłośnie przyjęto też uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku za rok 2018.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się spotkanie „ostatkowe” przy kawie i pączkach, na którym omówiono kilka spraw bieżących m.in. sprawę podwyższenia składki członkowskiej. Po dyskusji członkowie płockiego Oddziału POL-ILKO poparli podniesienie wysokości składki członkowskiej.

W dniu 12 grudnia 2018 r. w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. W spotkaniu oprócz członków Oddziału uczestniczyli zaproszeni goście - p. Danuta Tarka - z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz przedstawicielka zaprzyjaźnionych z nami Płockich Amazonek. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele firmy ConvaTec, która wraz z firmą Coloplast była sponsorem naszego spotkania. Przed rozpoczęciem uroczystości przedstawicielka ConvaTecu poinformowała zebranych o zmianach w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o zmianach, które czekają stomików od połowy 2019 roku w odbiorze sprzętu stomijnego. Po wysłuchaniu informacji i dyskusji, podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz śpiewaliśmy kolędy.

W dniu 3 października 2018 r. z okazji Światowego Dnia Stomika w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się uroczyste spotkanie członków Towarzystwa. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: p. Danuta Tarka, dyrektor ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz p. Sanuta Cybulska, prezes zaprzyjaźnionych z POL-ILKO Płockich Amazonek. Sponsorami uroczystości były firmy Coloplast i ConvaTec, którym serdecznie dziękujemy. Spotkanie odbyło się w świetlicy Szpitala Wojewódzkiego w Płocku.

Zarząd Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Płocku informuje, że dniu 3 października 2018 roku, o godz.15.00 w sali nr 19 (świetlica) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 odbędzie się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Stomika.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu wszystkich naszych członków oraz wszystkie zainteresowane osoby.

Zarząd OR POL-ILKO w Płocku

W dniu 23 czerwca 2018 roku w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. Na posiedzeniu omówiono działalność Towarzystwa w 2017 roku. Przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz podjęto stosowne uchwały. Zebrani Delegaci udzielili absolutorium dla Zarządu Głównego POL-ILKO i Głównej Komisji Rewizyjnej.

W godzinach popołudniowych, po zakończonych obradach, wraz z przewodnikiem z Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Delegaci zwiedzili płocką Starówkę oraz Muzeum Diecezjalne i Muzeum w Liceum Ogólnokształcącym im.Marszałka Małachowskiego w Płocku.

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku zorganizował dla swoich członków wycieczkę do Ciechocinka. Ponieważ mieliśmy wolne miejsca w autokarze, zaprosiliśmy do uczestnictwa członków OR POL-ILKO we Włocławku (6 osób). W Ciechocinku zwiedziliśmy Muzeum Warzelni Soli i odbyliśmy półgodzinny seans w Grocie Solankowej. Po obiedzie - zresztą bardzo dobrym - mieliśmy czas wolny na indywidualne zwiedzanie lub odpoczynek pod tężniami. Pogoda nam dopisała, było ciepło i słonecznie, humory też. Za pomoc w sfinansowaniu wycieczki serdecznie dziękujemy Spółce Resublica z Warszawy, która opracowała Strategię Rozwoju dla OR Płock.

W dniu 10 maja 2018 roku w Płockiej Galerii Sztuki w Płocku odbyła się Gala XI edycji konkursu na najlepszą organizację pozarządową "Godni Naśladowania", który ogłosił Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Do konkursu zgłoszonych zostało 25 organizacji. Kandydatów do konkursu zgłaszały organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji rządowej i samorządowej. Oddział Regionalny POL-ILKO w Płocku został zgłoszony przez Amazonki Płockie w kategorii organizacji działających w obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień i w tej kategorii otrzymaliśmy z rąk Prezydenta Miasta nominację w konkursie.

W dniu 14 marca 2018 roku w Oddziale Regionalnym POL-ILKO w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału. Zarząd OR przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału i sprawozdanie finansowe za rok 2017, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie uchwałami, podjęto też uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu OR POL-ILKO w Płocku za rok 2017.

TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA CZŁONKÓW OR PŁOCK - 26 kwietnia 2018 roku, godz.15.00.

Spotkanie opłatkowe w Oddziale Regionalnym Pol-ilko w Płocku

Spotkanie odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r. Uczestniczyli w nim członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście: z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Amazonki Płockie – Teresa Gruszczyńska, Teresa Nowakowska – Oddziałowa I Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Płocku oraz przedstawiciele firmy Convatec – Jarosława Łoś i Dawid Szczutkowski.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe połączyliśmy z jubileuszem 30-lecia Polskiego Towarzystwa Stomijnego, było więc jeszcze bardziej uroczyste.

Medale 30-lecia POL-ILKO otrzymali:

  • Bogusława Walczyńska – długoletnia pielęgniarka stomijna, jedna z założycieli płockiego Oddziału POL-ILKO,
  • dr Wiesław Sosnowski – chirurg I Oddziału Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Płocku , założyciel Oddziału płockiego (ze względu na obowiązki zawodowe nie mógł uczestniczyć w spotkaniu),
  • Danuta Kupis – prezes Oddziału w latach 2004-2014, obecnie wiceprezes,
  • dr Mariusz Obrębski – chirurg onkolog, kierownik poradni proktologicznej , pełniącej też rolę poradni stomijnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Medale wręczyła prezes OR Płock, Sekretarz Generalny POL-ILKO Barbara Krakowska.

Wszyscy obecni na spotkaniu członkowie Oddziału i zaproszeni goście otrzymali jubileuszowe wydanie Stomika oraz wydane z okazji 30-lecia przypinki.

W drugiej części spotkania podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku. Prezes B. Krakowska przekazała informacje z posiedzenia Zarządu Głównego POL-ILKO, które odbyło się w Warszawie w dniu 16 listopada br. Omówiono również organizację spotkania opłatkowego OR w Płocku – termin, menu i listę zaproszonych gości.

Spotkanie opłatkowe Oddziału Regionalnego POL-ILKO w Płocku odbędzie się 13 grudnia 2017 roku o godz.15.00 w świetlicy Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, ul. Medyczna 19.

Serdecznie zapraszamy.